Med meget knapp margin (20 mot 7 stemmer, det kreves 2/3 flertall for eksklusjon i følge vedtektene, i dette tilfellet altså 18 mot 9) blei Tjen folkets talsperson Henrik Ormåsen ekskludert fra Rødt. Dette skjedde på landsstyremøtet i dag, torsdag 29.mai. Her legger vi ut forsvarstalen som Henrik Ormåsen holdt foran landsstyret, samt saksdokumenter som var sendt ut til LS-representantene i Rødt.

Forsvarstale mot eksklusjon

Nei til politisk ekskludering av maoister!

Eksklusjonsforslaget er rimelig ærlig i sitt grunnlag: Hvis en ikke går med på ensidig fordømmelse av Stalin, og sier dette tydelig i media er det uforenlig med medlemskap.

Har en med andre ord avvikende syn her, så må en som Rødt-medlem holde kjeft om dem. Hva blir det neste? Mao er heller ikke spesielt stuerein i det norske mediebildet. Det så jeg helt tydelig i spørsmålrunden retta til Tjen folket i dagbladet.no. De som tok opp sånne saker nevnte Stalin og Mao i samme åndedrag. De som har stått i spissen for å drive igjennom forslaget om eksklusjon av meg prøver sikkert å operere med et skille mellom Mao og Stalin, men sånn ser ikke virkeligheten ut for mange folk.

AU har i tillegg ikke turt å sette en prinsipiell grense mellom hva som skal være lov å mene, og hva som ikke skal være lov å mene.

Stalin er ikke nevnt i Rødts prinsipprogram eller vedtekter

Stalin er heller ikke nevnt i Rødts vedtekter eller prinsipprogram. Jeg skal ikke si at jeg er 100% enig i prinsipprogrammet til Rødt. Men det er vel heller ingen partier som krever dette av medlemmene sine. Og jeg tviler på om noen av Rødts medlemmer egentlig er det.

Jeg mener at det skal være rom for mine meninger i Rødt. Dersom dette ikke skal gjelde, må dessuten langt flere enn undertegnede ekskluderes.

Internasjonalt utvalg (IU) “knytter” i minst like stor grad Rødt opp mot Stalin

Rødt har deltatt på “International Communist Seminar (ICS)”. De har en internettside med følgende innledende beskrivelse av seg sjøl:                                                                         “Since 1992, the International Communist Seminar (ICS), organised every year in Brussels (Belgium), gathers parties and organizations which defend marxism-leninism and proletarian internationalism, and which oppose revisionism.” (http://www.icsbrussels.org/)

Og videre:

The basic documents of the International Communist Seminar are:

  • Declaration of the ICS, 1999
  • Declaration of the ICS 2003-2004
  • Book: "The Collapse of the Soviet Union: Causes and lessons

Så sjøl om Rødt ikke har “signert” noen av disse dokumentene, så er allikevel dette grunnlaget for konferansen, og hjemmesida skaper inntrykk av at alle som er med på konferansen i rimelig grad er enig i disse dokumentene.

I disse nevnte dokumentene forsvares Stalin, og Kim Il Sung II har også skrevet et eget kapittel i overnevnte bok.

Dermed har Internasjonalt utvalg (sjøl om det ikke har “signert” på noe som helst) knytta Rødt opp mot nettopp det jeg skal ekskluderes for: “Stalin” (m.m. bare at for IU sin del så har en også knytta seg opp mot Nord-Korea og Kim Il Sung II).

Er det større rom for antisemittisme enn for nyanserte bilder av Stalin?

At det fins folk i Rødt som har skrevet på debattlista til daværende RV:

«Jeg er for så vidt uenig med Kristian når han skriver: “Jødene utgjør sånn røffli 1,4% av befolkningen i USA, men har total kontroll over militærvesenet, finansene, media, etteretningen etc.” Det er upresist, det er heller snakk om at de organiserte jødiske interessene (som, som nevnt, ikke nødvendigvis representerer et flertall av jødene i USA en gang) svært stor kontroll over dette. Norman Finkelstein snakket for eksempel i et foredrag han holdt ved Universitetet i Bergen tidligere i år om hvordan det, som Israel-kritiker, var helt umulig å slippe til i den amerikanske offentligheten. Dette er fullt ut i tråd med de organserte jødiske interessenes agenda.» (31. aug 2006)

og

«Den jødiske lobbyen har bidratt til å gjøre USA verre enn det ville vært ellers. Det er da et argument for krig» (1. sept 2006)

er egentlig utenfor min fatteevne. Men at det er mine uttalelser om mitt syn på Stalin, et syn som svært mange i Rødt deler med meg, som får AU til å gå inn for eksklusjon av meg uten advarsel, framstår noe underlig.

Jeg har svart på angrep, ikke gått ut med angrep

Jeg har blitt beskyldt for å “angripe Rødt”. Dette er feil. Det kommer dessuten fram i dagbladet.no, hvor det står at vi:

“har fått oppmerksomhet den siste tida fordi de skaper trøbbel innad i Rødt. I Bergens-laget har ni medlemmer medt seg ut…”

Vi har blitt angrepet. At vi ikke skal ha rett til å svare for oss når vi blir angrepet, er et urimelig krav. Men det er allikevel blitt argumentert for at det er dette som er årsaken til eksklusjon fra Arnljot Ask sin side.

Skyt først?

Medlemmer av Tjen folket, Revolusjon og andre kommunister har i lang tid i stått for det samme «perverse» synet som jeg nå er foreslått ekskludert for. 

Det gjør også partier som rødt pleier kontakter med internasjonalt, som for eksempel Kommunistiska partiet i Sverige, vi viser her for eksempel til heftet Sanningen som kom bort og MLPD i Tyskland. Det er vel ikke så lenge siden IU var på besøk hos MLPD?

Vi har alltid stått åpent fram med vårt syn, og det bør derfor ikke ha kommet som noen stor overraskelse at vi fortsatt mener det samme. Det bør heller ikke komme som noen stor overraskelse at vi svarer for oss i pressa, og forsvarer våre standpunkter.

Når AU nå vil forby dette, så ønsker de å forby standpunkter som alltid har vært tillatt i Rødt og i ml-bevegelsen som Rødt springer ut av. Det jeg og Tjen folket står for har vært meget god latin i mange år for mange av dem som er medlemmer i Rødt og også for noen av dere som er medlemmer av landsstyret. Vi er klar over at en del av dem som er medlemmer i Rødt har kommet på “nye” tanker, men etter vår vurdering så er disse tankene langt fra nye. Det kan vi bli enige om eller fortsette å være uenige om, noen ser på Rødt som partiet som skal forberede grunnen for sosialismen i Norge, andre ser på Rødt som i praksis en valgfront. Begge deler bør det være rom for i Rødt, etter vår vurdering.

Det hadde uansett kanskje vært en idé å FØRST klargjøre hvilke standpunkter som ikke er forenlig med medlemskap, og DERETTER gå til eksklusjon(er)?

Jeg mener på dette grunnlaget at Rødts landsstyre ikke har formelt og reelt grunnlag for å gå til eksklusjon. En eksklusjon vil både være i strid med vedtektene og med god organisasjonspraksis. 

Det vil dessuten kunne åpne for ei politisk heksejakt mot andre, noe jeg mener  er uheldig både for partiet og for enkeltmedlemmer. 

Jeg vil derfor be dere som er tilstede her i dag fra landsstyret om å stemme nei til eksklusjonsforslaget mot meg og dermed legge grunnlaget for en nødvendig takhøyde i Rødt.  

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!