Til kamp 1-2009 ble lansert 8.mars og ble spredt i et stort antall av medlemmer og venner av Tjen folket flere steder i landet. TK er Tjen folkets eget blad – og helt gratis å abonnere på! Skriv deg opp for gratis abonnement her

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!