Maoistene i India skriver et takkebrev til de internasjonale revolusjonære kreftene som har sendt dem støtteerklæringer i forbindelse med drapet på deres talsperson Azad i sommer.

Sentralkomiteen i Indias kommunistiske parti (maoistisk)

30. november 2010

Kjære kamerater og venner av den indiske revolusjonen.

På vegne av vårt parti, Indias kommunistiske parti (maoistisk) (CPI(m)), Folkets frigjøringsgeriljahær (PLGA), Revolusjonære folkekomiteer (RPC), revolusjonære masseorganisasjoner og alle revolusjonære i India sender vi først våre hjerteligste Laal Salaam (røde hilsener) til alle partier, organisasjoner, ulike fora og enkeltpersoner fra India og hele verden som har sendt kondolanser til vår sentralkomité og som har fordømt de brutale drapene på kameratene Cherukuri Rajkumar (Azad) og Hemchand Pandey den 1. juli 2010, drap begått av den fascistiske herskerklassen i India. Som alle av dere har merka seg var det å miste kamerat Azad et av de største slagene vårt parti og den indiske revolusjonen har blitt utsatt for. I vårt land intensiveres folkekrigen for hver dag som går.

Med hjelp og støtte fra imperialistene, særlig de amerikanske imperialistene, forsøker de reaksjonære herskerklassene i India å undertrykke den revolusjonære bevegelsen og utfører avskyelige grusomheter på stadig alvorligere vis. I denne krigen mellom folket og herskerklassene har fienden særlig pekt seg ut som mål å myrde våre ledere og konsentrert seg om kamerater som Azad, som leder revolusjonen. Kamerat Azad ble fanga og drept på det mest bestialske og feige vis. Han var leder for hele den urbane bevegelsen på vegne av partiets sentralkomité og hadde også overoppsyn med propagandaarbeid, partitidsskrift, partiutdanning og andre viktige ansvarsområder.

Han var en av de mest erfarne og populære lederne blant massene. Samtidig med disse viktige oppgavene hadde han også nære forbindelser med mange kamerater på ulike nivåer i partiet – og også med de revolusjonære massene. I sentrum av den alvorlige undertrykkinga vi blir utsatt for arbeida han uegoistisk og standhaftig til tross for alle risikoer han tok. Det var under slike omstendigheter at fienden klarte å ta rede på hvor han befant seg og dermed kunne ta ham til fange.

Kamerat Azad – en stor revolusjonær

Deres meldinger om fordømmelse av disse drapene har gitt en høyst nødvendig moralsk støtte til de undertrykte massene og til kameratene som blei sterkt prega av sorg i forbindelse med disse sjokkerende nyhetene. På grunn av de svært undertrykkende forholdene vi arbeider under her har vi ikke kunnet motta alle meldingene, og de vi har mottatt har i mange tilfeller nådd oss svært seint. Derfor er vi lei for at dette svaret kommer så seint.

Kamerat Azad blei tiltrukket av den revolusjonære bevegelsen mens han studerte ved Warangal Regional Engineering College i 1972. Azad – som var en briljant student – spilte også en dynamisk rolle i den revolusjonære bevegelsen også. Han var en viktig faktor for dannelsen av Den radikale studentunionen (RSU) i 1974 og ble valgt som RSU-president i sin delstat i 1978. Han var også en av grunnleggerne av Den allindiske revolusjonære studentbevegelsen og leda denne fra dens oppstart i 1985. Ellers spilte han også en nøkkelrolle i å gjennomføre et seminar om det nasjonale spørsmålet i Madras (nå: Chennai, vår anmerkning) i 1981. Seinere tok han på seg ansvaret for å bygge opp den revolusjonære bevegelsen i Karnataka og å bygge opp maoistpartiet i denne delstaten for første gang. Han fikk mange kamerater inn i partiet, for eksempel Saketh Rajan. Når opportunistiske krefter forsøkte å sprenge partiet i 1985 og i 1991 spilte kamerat Azad en avgjørende rolle i forsvaret av partiets linje og i å holde det samla og sterkt nok til å nedkjempe opportunismen.

Han jobba utrettelig i tjue år som medlem av sentralkomiteen og politbyrået fra 1990 fram til han blei tatt av dage. Vi kan ikke skille Azads liv fra historia til den revolusjonære bevegelsen de siste førti åra. Særlig spilte han ei sentral rolle i ideologiske og politiske spørsmål, partiutdanning og utgivelsen av tidsskrifter. Han utførte oppgava som talsperson under dekknavnet ‘Azad’ på et utmerka og eksemplarisk vis. Han brukte intellektet sitt og pennen sin som skarpe våpen i kampen mot Manmohan Singh-Sonia-Chidambaram-gjengens krig mot folket (Manmohan Singh = Indias statsminister, Sonia = Sonia Gandhi, leder i Kongresspartiet, Indias største politiske parti, P. Chidambaram = Indias innenriksminister, vår anmerkning). Han stod som en kraftfull stemme som talte på vegne av folket mot herskerklassen og utbytterne. I utviklinga av partiets politiske linje, i utviklinga av partiet og i utviklinga av folkehæren og massebevegelsene spilte Azads ideologiske og politiske kunnskaper ved siden av hans praktiske erfaringer ei viktig rolle. Sjøl om han ikke finnes lenger, er det ingen tvil om at han vil tjene som et eksempel på en revolsujonær rollemodell for hver revolusjonær, især for ungdommen, studentene og de intellektuelle.

Hvem var den andre de myrda?

Hemchand Pandey var en progressiv frilansjournalist fra delstaten Uttarakhand som hadde brukt pennen som våpen for å bringe situasjonen til de fattige og undertykte i landet vårt fram i lyset. Han blei drept siden han kunne komme med sannheten om drapet på Azad. Det brutale mordet på denne unge, aspirerende intellektuelle som ønska å være i folkets tjeneste er bare enda et eksempel på fascistenes ubarmhjertighet og kynisme. Dere har gjort helt riktig i å fordømme disse forferdelige mordene ved å sette fokus på den indiske herskerklassens drap på Azad med målsetning om knuse den voksende revolusjonære bevegelsen under ledelse av CPI (Maoist) og la folket og partiet være uten ledere. Drapet på Azad er det siste i ei rekke av slike mord utført under påskudd av «sammenstøt» de siste førti åra, særlig etter vår vellykka enhetskongress i 2007.

Regjeringa har utpekt CPI (Maoist) til den største interne sikkerhetstrusselen og har satt i gang flere undertrykkelseskampanjer, den siste var Operasjon Green Hunt fra november 2009. Dette er den største offensiven mot den revolusjonære bevegelsen i India til dags dato og har resultert i en enestående drapsbølge og ødeleggelse av folkets eiendommer. Henrettelse uten grunnlag i lovverket og massakrer på mennesker er begge en del av denne kontrarevolusjonære offensiven.

Dere alle har fordømt denne krigen mot det indiske folket, særlig krigen mot adivasiene, og har krevd at den må stoppes umiddelbart. Vi i den revolusjonære bevegelsen vil med varme huske denne internasjonale solidariteten som er uttrykt av forskjellige partier, organisasjoner, enkeltpersoner og arbeiderklassen i ulike land siden det er nettopp denne typen støtte som må uttrykkes overfor enhver folkelig bevegelse når den møter denne typen fascistiske myrderier. Vi setter stor pris på denne typen støtte og solidaritet understreker at vi vil gjengjelde dette overfor de kjempende massene i andre deler av verden når det blir nødvendig. Denne typen solidaritet gir oss også mer sjøltillit og tillit i det kjempende folket som ikke er aleine i sin kamp.

Alle progressive krefter har en felles fiende

Solidariteten viser også enda en gang de felles fiendene vi har, nemlig imperialismen og alle slags reaksjonære. Den forsterkter også kampkrafta i folket og hjelper dem å bringe bevegelsen framover. Partiet vårt, PLGA, RPC’ene, de revolusjonære masseorganisasjonene sammen med alle progressive og demokratiske krefter i landet vårt ønsker akkurat en slik enhet og solidaritet både på hjemlig og internasjonalt nivå. Dette er av største viktighet for å forsvare folkebevegelsen og å få den til å ta et skritt fram.

Derfor ber vi igjen om at dere først og fremst framholder de høyverdige målene til alle store martyrer i den verdensproletariske bevegelsen inkludert Azad og kunngjør klart at ingen slags fascistisk undertrykkele kan undertrykke kampvilja til partiet og det revolusjonære folket i India. Vi vil marsjere framover med fornya kraft som vil nedkjempe alle hindringer på veg mot den endelige seieren. Dette er vårt løfte til alle venner og sympatisører av den indiske revolusjonen.

  • Lenge leve proletarisk internasjonalisme
  • Lenge leve enheten mellom det internasjonale proletariatet, revolusjonære og demokratiske krefter og de undertrykte nasjonene og folkene i hele verden.

Med revolusjonære hilsener,

Abhay

Talsperson

Sentralkomiteen i CPI (Maoist)

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!