Tjen Folket og RKU starter vår høstkampanje med å oppfordre alle som er mot Norges kriger til å boikotte årets valg.

Hele Stortinget er ansvarlig for at Norge har vært i krig i 10 år. Siden 1999 har alle partiene på Stortinget støttet alle norske kriger. Ingen av krigene har vært rettferdige.

Disse krigene blir framstilt som støtte til demokrati og frihet. I virkeligheten betyr krigene at barn dør. Krigene betyr at folk er fattige og at USA og Europa kan fortsette å tjene seg rike. I hundrevis av år har de rike landene ført kriger mot de fattigste.

Siden kolonitida har europeiske land massakrert hundrevis av millioner mennesker i Afrika, Australia, Amerika og Asia. Europa og Nord-Amerika plyndrer fortsatt disse kontinentene. En stemme til stortingspartiene – både SV, Ap, Sp, KrF, Venstre, Høyre og Frp – er en stemme på partier som sender soldater til fattige land for å drepe. En slik stemme blir en støtte til de bombene som faller over verdens fattigste mennesker.

Rødt støtter krigspartier

Partiet Rødt sier de er mot Norges krig i Afghanistan. Men i 2009 sa Rødt at de støttet regjeringen hvis den stoppet kutt i pensjon.

Tjen Folket mener ikke at litt mer pensjon er viktigere enn barn i Afghanistan. I mange kommuner er Rødt støtteparti for Ap og SV. Rødt er en støttespiller for krigspartier og i 2009 foreslo Rødt å sende norske soldater til Kongo. Kongo trenger ingen flere soldater etter ti år med krig der FN har vært til stede. Kongo trenger å få styre seg selv.

Dette er Norges kriger

Siden 1999 har Norge deltatt i fire kriger – tre av dem offisielt. Noen tror Norge er en fredsnasjon. Andre tror at staten bare gjør som USA sier. Men sannheten er at staten helt frivillig velger å bombe verdens fattigste mennesker.

Jugoslavia

I 1999 gikk NATO til krig mot Jugoslavia. Dette var første gang siden andre verdenskrig at Norge deltok direkte i krig. Norge er blitt et mini-USA.

Irak

125 000 nordmenn demonstrerte mot Irak-krigen. Regjeringa i Norge turde ikke å si at de støttet krigen. Likevel har de sendt soldater for å hjelpe til, de har solgt enorme mengder våpen til USA og de har trent opp væpna styrker for Irak.

Afghanistan

Norge har nå deltatt i okkupasjon av Afghanistan i 10 år – dobbelt så lenge som den tyske okkupasjonen av Norge. 10 nordmenn har blitt drept i Afghanistan. De laveste tallene sier minst 20.000 døde afghanere. Sannsynligvis mange flere.

Libya

FNs menneskerettighetsråd anslår at mellom 10.000 og 15.000 er drept i Liba – før 18. juni. EU-landene er ute etter å få mer lojale herskere i Libya, de bryr seg ikke om folket. Gaddafi fortjener at folket gjør opprør, men NATOs bomber kan aldri frigjøre et folk.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!