Antiimperialister går nå sammen for å støtte folkets kamp i India. Talsperson for Indiasolidaritet, Mikkel Frostad, svarer her på hva organisasjonen står for og hva målet er.

Hva er Indiasolidaritet?

- Indiasolidaritet blei stifta 7. desember av anti-imperialister fra forskjellige deler av landet med formålet om å spre informasjon og gi støtte til folkekrigen som føres av Indias Kommunistiske Parti (maoistene) og massene mot den reaksjonære herskerklassen i landet og utenlandske selskaper som er interessert i de mineralrike områdene.

- Vi støtter det indiske folkets kamp for råderett over landets enorme naturresurser og og produktivkrefter. Vi arbeider også for å støtte landets og folkets rett til selvstendighet og frihet fra utenlandsk utbytting.

Hvorfor støtter dere folkekrigen? Er ikke India et demokrati?

- Den indiske herskerklassen og den sentrale regjeringa har starta en urettferdig og brutal krig mot sitt eget folk under navnet Operation Green Hunt. Hundretusenvis av soldater, paramilitære og politistyrker, med assistanse fra USA, Israel og andre imperialistiske land, er satt inn i en offensiv mot sitt eget folk. Målet er å knuse den revolusjonære bevegelsen og rydde plass for de utenlandske selskaper.

- Vi støtter motstanden mot dette. Folkekrigen er en rettferdig krig som føres av det indiske folket. Maoistene, som slåss sammen med de undertrykte folka, er utpekt som den «største trusselen for den interne sikkerheten i landet siden uavhengigheten», altså sikkerheten til herskerklassen. Skogområdene i det sentrale og østlige India er under angrep. Operation Green Hunt har resultert i et blodbad med drap, arrestasjoner og systematisk voldtekt av kvinner, tortur og tvangsflytting av folkegrupper samtidig som landsbyer brennes ned.

- Det er Indias herskerklasse som har makta. Det er ikke noe reelt demokrati for det indiske folket.

Hvordan jobber organisasjonen?

- Indiasolidaritet er organisert gjennom lokale lag. Vårt fremste formål slik situasjonen er nå, er å spre informasjon og sette fokus på hva som skjer i India. Vi planlegger å holde åpne møter om folkekrigen, arrangere demonstrasjoner mot Operation Green Hunt og holde stands i forskjellige byer.

Hvem kan bli med?

- Alle som støtter de undertrykte folkas kamp mot angrepa fra den indiske herskerklassen og utenlandske selskaper og for nydemokratisk revolusjon og sosialisme, kan bli medlem av Indiasolidaritet. Man kan velge å være støttemedlem eller aktivt medlem.

(Fra Indiasolidaritet)

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!