Å stemme ved valget forandrer ingenting. Å bli med oss i kampen for et annet samfunn kan endre alt.

Boikott-kampanjen 2015:

Støtt boikott-kampanjen!

En av metodene du kan bidra på, er å bruke grafikken i sosiale media og spre våre boikottsaker.

Hva er alternativet?

Tjen Folket arbeider for å skape et ekte kommunistparti i Norge. Men vi har også mål om å bidra til at det skapes en ny stat for et nytt Norge. En arbeiderstat som i motsetning til den gamle staten vil søke legitimitet ikke bare hos én klasse, men fra alle deler av det arbeidende folket – og som i motsetning til den gamle staten vil representere en klasse som er i flertall.

Dette er vårt alternativ – en stat som tjener folket og på lenger sikt en verden uten embetsmenn og klassestater i det hele tatt; en kommunistisk verden. Vi vil bruke all vår energi på å nå dette målet, og ikke distraheres inn i den gamle statens metode for å suge opp opposisjon.

NRKs meningsdiktatur

Politikernes grenseløse flyktninghykleri

Politikk foran økonomi

Innlegg om valgboikott

BOIKOTT VALGET (video)

Stortingsvalget 2013:

Til Stortingsvalget i 2013 sa vi:

  • Det spiller faktisk ingen rolle hvem du stemmer på
  • Ikke én stemme til krigspartier
  • Velg opprør og sosialisme – organiser deg!

Tjen Folket er kommunister. Vårt mål er arbeiderklassen og alle undertrykte sin fullstendige frigjøring. Vi er mot hele dagens system. Vi er for et samfunn som bygger på fellesskap og samarbeid, ikke egoisme og konkurranse. Kommunisme er vårt ord for et menneskelig samfunn.

For å nå disse målene må vi bryte med makta til de rike og politikerne deres. Vi må skape vår egen makt, folkemakt, rød makt. Det kan vi ikke gjøre innenfor rammene av dette systemet. Å stemme ved valget forandrer ingenting. Å bli med oss i kampen for et annet samfunn kan endre alt.

Boikott valget

Uttalelse: Boikott valget

Ingen stemme til Norges kriger – 2011:

Siden 1999 har Norge deltatt i fire kriger – tre av dem offisielt. Noen tror Norge er en fredsnasjon. Andre tror at staten bare gjør som USA sier. Men sannheten er at staten helt frivillig velger å bombe verdens fattigste mennesker.

Ikke gi stemmen din til Norges angrepskriger

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!