Hele tiden ser man i avisene begrunnelser for hvorfor flyktninger eller andre innvandrere burde få lov til å bli i Norge.

Det forklares med at de i mange år har betalt skatt, at de har klart seg superbra på eksamen på videregående eller tatt høyere utdanning. «Superhistorier» om vellykkede innvandrere skal forklare hvorfor innvandrere bør få bli i Norge. Fordi de har høy utdanning og betaler skatt.Vi må ikke på noen måte akseptere dette. Det er klassediskriminering. Det er alltid vanskeligere for arbeiderklassen å få kravene sine gjennom. Det er ikke sånn at man er mer flyktning om man får 6ere på videregående enn om man får 3ere. Man fortjener ikke et liv i krig fordi man ikke har studert ved universitetet. Og folk som kapitalistene utbytter som reservearbeidskraft, som får småjobber der de blir hardt utbytta korte perioder, deretter må gå på NAV i en periode – disse folka er ikke mindre verdt enn de som har høy utdanning. Tvert imot er dette folk som utnyttes på det groveste for at de rike skal tjene mer penger. Det er folk vi må kjempe sammen med.

Småborgerskapet og borgerskapet skjønner ikke hvorfor «folk som dem» skal kastes ut. De syntes at folk lavere på rangstigen bør kastes ut, folk som har det vanskelig eller ikke har høy utdanning og en bra jobb. Det er bra at folk reagerer på urettferdigheten. Å ville kaste ut ikke-vestlige innvandrere er rasisme uansett klasse. Men det er ikke bra når arbeiderklassefolk blir behandla som unyttig søppel, og ikke engang får en stemme. Når det aksepteres at man må være en slags praktinnvandrer for å ha lov til å oppholde seg i Norge. Man må ha høy utdanning, bra inntekt, elske jul og mislike egen kultur.

Denne diskrimineringen foregår på alle områder i samfunnet – de som sitter i institusjoner, på barnevernet, i psykiatrien og i fengsel er ofte arbeiderklassefolk. Rasistene i FRP og i media, i UDI og i resten av statsapparatet, som heller vil skylde på rase forsøker å skape splid i arbeiderklassen. Vårt svar er å samle oss.

Rikdommen til vestlige kapitalistiske land er bygd på blodet til store deler av den tredje verden. Mørkhuda folk ble solgt som slaver for at norske skipseiere skulle tjene penger. Kolonialiseringa og undertrykkelsen av folk i Amerika, Afrika og Asia førte til enorme rikdommer som ble brukt for å industrialisere og skape rikdom for kapitalister i vestlige land og de vestlige statene, Norge inkludert. I dag utnytter den norske staten og norske kapitalister grovt folk i andre deler av verden. Billig arbeidskraft og billige ressurser gjør at de vil holde folk nede andre steder i verden. Norske selskaper stjeler Nigerias oljerikdommer samtidig som nigerianere tvinges til å reise rundt som eiendomsløse, for deretter å bli stempla av staten som narkotikaselgere.

Det er ingen tvil om at folk må slå seg sammen, mot staten og kapitalismen, sammen for bedre forhold for folk. Arbeiderklassen er internasjonal og rasisme ødelegger for kampen. Kapitalismen tjener på å splitte folk, på at folk skylder på hverandre i stedet for å løse de grunnleggende problemene. Vi må reise oss, med tro på folket, mot rasisme og for å støtte arbeidere og undertrykte i hele verden.

Internasjonal solidaritet – Arbeiderklassens kampenhet

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!