TRONDHEIM | Tjen Folket organiserte Rødt Forum om USAs base i Trøndelag, om militariseringa i Trøndelag og hvordan bekjempe den. Etter to innledninger fra aktivister, diskuterte man rundt disse og andre spørsmål.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!