For første gang på norsk på nett – boka med utvalgte sitater fra formann Mao Zedong.

Sitater av Mao Zedong

(Klikk på lenken over for å komme til boka.)

Aktivister har jobba dugnad for å få såkalte “Maos lille røde” digitalisert. De har:

  • Skaffet et eksemplar fra antikvariat.
  • Skannet inn hele boka.
  • Korrekturlest alle kapitler.
  • Lagt ut på nettsida.

Noen feil er det fortsatt, og vi setter pris på om folk kan tipse oss hvis de finner slike.

Kinesiske statsfabrikker skal ha trykket 6,5 milliarder eksemplarer av ‘Sitater fra formann Mao Zedong’ mellom 1966 og 1976, på svært mange forskjellige språk. Den er en av verdens mest trykte, omsatte og leste bøker. Tjen Folket er de første til å legge boka ut på norsk på internett.

Boka er i selskap med Bibelen og Koranen som en av de mest omsatte og leste bøkene. Og den ble det fremste symbolet på Kulturrevolusjonen i Kina – der rødegardister holdt boka oppe på arrangementer og i propaganda. Boka består av 33 kapitler om forskjellig tema, og kapitlene er fylt av sitater fra Maos artikler, taler og nedskrevne samtaler.

Mao Zedong var i sin tid verdens største marxist-leninist. Han var leder og symbol for den kinesiske folkekrigen som førte til opprettelsen av Folkerepublikken Kina i 1949. Han var leder og symbol for den sosialistiske oppbygginga i verdens mest folkerike land, og for kulturrevolusjonen 1966-1976 for å hindre Kina i å bli kapitalistisk.

Fortsatt er Mao populær blant folket i Kina, men lederne hater han og drar navnet hans ned i søla. De har gjort den kinesiske staten til en som utøver fascistisk undertrykking av massene, imperialisme i Afrika og ekstrem kapitalistisk utbytting av sitt eget proletariat som i hovedsak produserer for vestlige markeder.

Maos bidrag er resultatet av kampen til Kinas Kommunistiske Parti for å organisere Kinas folkelige klasser for revolusjon og utvikle landet til kommunismen. Det er et produkt ikke av Mao alene, men av millioner av menneskers strev, innsats og vurderinger.

Mao bør leses og studeres av alle som virkelig ønsker at folket skal ta makta fra kapitalistene og løse de brennende problemene dette systemet skaper.

Skal det bli noen revolusjon, må det finnes et revolusjonært parti. Uten et revolusjonært parti, uten et parti som bygger på den marxistisk-leninistiske revolusjonære teori og som er av marxistisk-leninistisk revolusjonær type, er det umulig å lede arbeiderklassen og de brede folkemassene i kampen for å knuse imperialismen og dens lakeier. - Revolusjonære krefter i verden, foren dere, kjemp mot imperialistisk aggresjon! (november 1948)


Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!