Tjen Folket Medias Podkast: Kort om Kulturrevolusjonen i Kina 1966-1976

To aktivister holder innledninger om Kulturrevolusjonen på rød minifestival i Trondheim høsten 2016. Et kort overblikk over Kulturrevolusjonen i Kina 1966 til 1976.

Tjen Folket Media har lagt ut sitt 13. avsnitt av Tjen Folkets Podkast. Denne gangen er det opptak fra Rød minfestival i Trondheim, høsten 2016. I beskrivelsen av festivalen skreiv Tjen Folket:

“I 1966 gikk startskuddet for Den store proletære kulturrevolusjonen i Kina. Kina var allerede sosialistisk, men innenfor partiet og staten var det krefter som ville gjeninnføre kapitalismen. Den kinesiske ungdommen gikk i spissen for å utvide arbeiderklassens makt på alle områder. Det fattigste og mest undertrykka, de som i århundrer hadde vært nederst – skulle nå være på topp. Kulturrevolusjonen pågikk mer eller mindre i 10 år og var verdenshistoriens største og mest omfattende revolusjon. Flere hundre millioner mennesker var involvert. Metoden med kulturrevolusjon er ikke bare for Kina i 1966 men en metode for alle som vil knuse kapitalismen og bygge kommunismen. Vi feirer at kulturrevolusjonen er 50 år med rød minifestival.”

Indias Kommunistparti (Maoistene) sitt grunnkurs, som Tjen Folket jobber med å oversette, har et eget kapittel om Kulturrevolusjonen. Grunnkurs i MLM – kapittel 31

Avisa Revolutionary Worker har skrevet teksten The Truth About the Cultural Revolution in China som gir et kortfatta svar på en rekke av mytene og innvendingene mot Kulturrevolusjonen.

Uttalelse om Kulturrevolusjonen fra Det 5. møtet av partier og MLM-organisasjoner i Latin-Amerika i 2016: Celebrate the 50th anniversary of the Great Proletarian Cultural Revolution with People’s War until communism!

Kort om Kulturrevolusjonen i Kina 1966-1976 [Lenke til Soundcloud]


Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!