Aktivister i Tjen Folket har designet og programmert nye nettsider.

Arbeidet er gjort på dugnad, der svært mange arbeidstimer er lagt ned for å lage best mulig sider som kan tilfredsstille de forskjellige behovene for Tjen Folkets arbeid med egne medier.

Den største forandringen er at sidene er responsive, slik at de kan brukes på alle plattformer – både mobil, nettbrett og PC. “Denne forandringen var sidene overmodne for,” sier Josef, en av de som programmerte den nye sida.

En annen forandring er at både artikler og andre medier, som film og podcast, får mer plass på forsida.

“Det har vært flere utfordringer med å lage en ny side,” forteller Josef. “Å lage en fin og enkel side er ikke så vanskelig, men våre sider skal tilfredsstille mange behov. For det første er det nettportalen for Tjen Folket, som skal presentere forbundet for nye folk, gi et godt førsteinntrykk, formidle forbundets politikk og vise hva forbundet står for – og hvilke aktiviteter Tjen Folket gjør. For det andre er det en slags nettavis, som oppdateres flere ganger i uka og gjerne har aktuelle saker på topp. For det tredje er det en portal for kommunistisk teori, med tekster fra klassikere, studietekster og ressurser som kan og bør brukes. Sidene er et svært arkiv, som et kommunistisk oppslagsverk, der man kan søke seg fram blant tusenvis av artikler, og arkivet måtte videreføres på nye sider. For det fjerde skal sidene føre folk videre til film, lyd, nettbutikk og sosiale medier. I tillegg skal sidene tilfredsstille grunnleggende krav til sikkerhet, basert på åpen programvare, og være nettsider vi sjøl har kontroll over. Det var altså mange behov å ta hensyn til, noe som gjorde det komplisert å lage sidene.”

Tjen Folket takker aktivistene som har lagt ned mange arbeidstimer på å lage sidene. Og vi ber alle brukere av dem om å tipse oss om eventuelle bugs etter omleggingen – lenker som ikke fungerer eller liknende.

Vi ber også kommunister og aktivister om å bruke sidene. Ikke bare som et sted for å lese aktuelle saker, men som et oppslagsverk og en ressurs for studier og for å informere folk gjennom å dele med andre. Bruk søkefunksjonen flittig og utforsk temasider og samlinger av ressurser.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!