Også i Oslo markerte Tjen Folket seg med Rød Blokk i 1. mai-toget. Her følger en kort rapport.

Før toget møttes aktivister til tradisjonell frokost, og hadde noen siste forberedelser før avmarsj til offisielt oppmøte på Arbeidersamfunnets plass. Hovedparolen var “Rød Blokk mot kapitalisme og krig”, og blokka ble både sett og hørt med banner, flagg og slagord. Det ble delt ut løpesedler og knytta nye kontakter.

Etter toget arrangerte Tjen Folket åpent møte med middag. En aktivist holdt innledning om kapitalismens kriger, og etter innledningen ble det åpnet for diskusjon.

Bilde uten navn Bilde uten navn Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!