Tradisjonen tro arrangerte Tjen Folket i Bergen rød 1. mai.

Dagen begynte med frokost der det ble sunget revolusjonære sanger, og den gode stemningen for dagen ble satt. Deretter gikk aktivistene til den blå steinen, hvor Rød Blokk ble formet og løpesedler ble delt ut til interesserte og forbipasserende. Vi fikk noen nye kontakter. Deretter flytta blokka seg opp til torgalmenningen, der arrangementet til LO ble holdt. Her ble det delt ut løpesedler og agitert mot krig og kapitalisme, for klassekamp og kommunisme.

Her kom det også en aggressiv provokatør som prøvde å yppe bråk med aktivistene ved å komme med skjellsord og å blotte seg. Han ble vist bort av aktivister fra tjen folket og sympatisører som stod i nærheten.

Tjen folket deltok i 1. mai toget i rød blokk og markerte seg tydelig med parole, slagord og flagg.

Etter toget gikk aktivistene samlet til et sted der det ble hold en innledning om krig og kapitalisme etterfulgt av diskusjoner. Kvelden ble rundet av med sosialt samvær musikk og sang.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!