9. mai var det et nytt møte i kommunistiske nettstudier.

Aktivister og interesserte fra både Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Østlandet deltok. Nettstudiene er et prøveprosjekt for kontakter som bor på steder hvor det ikke holdes fysiske studiemøter. Denne gangen var temaet for møte "Hvorfor kommunistparti?", og diskusjonen handlet blant annet om sentralisme, makt og tvang - samt forskjeller og likheter mellom marxisme og anarkisme.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!