Trondheim | Første møte i nytt grunnkurs. Dagens tema var kapitalisme.

Det var mye god diskusjon og spørsmål knytta til alt fra FN og Kuba, til vareproduksjon og keynesianisme. Gruppa var enig om at grunnkurset har mange gode argumenter mot kapitalismen - f.eks. sult, miljøødeleggelser og krig.

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!