TRONDHEIM | Rødt Forum 13. mai med innledning og diskusjon om ISIS (Daesh).

En aktivist holdt innledning som ble tatt opp for Tjen Folkets Podcast. Utdrag fra innledninga:

"Det er ikke så avgjørende hvilke subjektive motiver ISIS sine medlemmer har. De er jo per definisjon subjektive og individuelle - de kan være 100% overbevist ideologisk, eller 100% motivert av rene egoistiske egeninteresser. Dette er interessant for å forstå rekrutteringa deres, men ikke for å forstå hvorfor og hvordan ISIS kan eksistere i den form som gruppa gjør i dag. Det interessante er hvilke objektive materielle og politiske årsaker som finns. Hvilken økonomisk, sosial og politisk funksjon gruppa har. Uten sånne funksjoner, kan ingen grupper vokse og overleve. Og de viktigste funksjonene er hvilke klasseinteresser de tjener, og hvilke økonomiske og sosiale fordeler de kan gi."

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!