Deres arbeid var livsviktig for driften, sier vitner og ansatte.

Guantanamobukta fangeleir er USAs fangeleir på Guantanamo Bay Naval Station på Cuba. Fangeleiren er kjent og berykta etter avsløringene om tortur og andre forhold, og har blitt kritisert fra svært mange hold. Noen stusser nok over at dette skjer nettopp på Cuba, men Guantánamobukta er og har siden 1903 vært styrt av USA.

I 2005 hadde NRK planlagt visning av dokumentarfilmen Et lite stykke Norge_. Bak filmen står filmskaperen Erling BorgenBorgen, og den presenterer en rekke grove avsløringer om norsk innblanding og deltakelse de store imperialistiske krigene og tilhørende okkupasjon av Afghanistan og Irak.

I filmen portretteres det norske selskapet Aker/Kværners arbeid på basen. NRK finansierte filmen, men statskanalen trakk seg fra å sende den og den ble først sendt på TV2. I filmen Norge på Guantanamo følger Borgen dette sporet videre.

Guantanamobukta fangeleir består av tre avdelinger, og holder mennesker som er arrestert i den såkalte krigen mot terror. Løslatte vitner og andre kilder forteller om uskyldige fanger, utstrakt bruk av groteske torturmetoder, konstante dødstrusler, kummerlige forhold og nedverdigende behandling. Kritikken har vært sterk, og kommet fra antiimperialistiske venstreaktivister over hele verden, i tillegg til borgerlige menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, samt OECD.

I tillegg til kritikk av forholda på basen har det også blitt kritisert at folk holdes uten lov og dom, og at også barn har blitt holdt som fanger. Disse skal angivelig ha mottatt samme behandling som de voksne fangene.

Aker Kværner utførte livsviktig arbeid

Aker Kværner er blant Norges aller største selskaper, og eies av den norske monopolkapitalisten Kjell Inge Røkke. Selskapet hadde 600 ansatte på basen. Dette gjorde selskapet til den største private aktøren på torturanstalten. Bare mellom 2002 og 2004 utførte selskapet hele 327 små og store oppdrag der, og ifølge kilder på basen utførte selskapet en “livsviktig innsats” for drifta av fengselet.

I den tidligere omtalte filmen, Norge på Guantanamo, blir vi presentert for Chris Arendt, en tidligere fangevokter på Guantanamo fangeleir som nå reiser verden rundt og forteller om hva han var vitne til på basen. I filmen sier han:

- It was the American government that instituted the torture and it was the American government that instituted the detention policy, but we couldn’t have done it without Kværner.

-Why?, spør Borgen. Arendt fortsetter:

- Because we wouldn’t have a place to put the detainees if they hadn’t built our concentration camp. And also profiteering off of this war is a disgusting and hideous, hideous enterprise, and I hope that all of the war profiteers: Haliburton, Kværner, Brown & Root—all of these people that have been making millions and millions and millions of dollars while their employees, the third country nationals and the soldiers who are fighting the war make a pittance, you know barely a livable wage.

En kan bare spekulere i hva som fikk NRK til å snu og nekte å sende filmen, men at Røkke har politisk innflytelse er ikke ukjent.

Selskapets arbeidsoppgaver

Selskapets kontrakter har hatt en verdi på 350 millioner kroner, og arbeidet besto av oppdrag som:

 • bygging av gjerder og tårn på basen
 • vedlikehold av fengselsceller og torturutstyr
 • levering av strøm og vann
 • vaktmestertjenester
 • vedlikehold av rullebane for CIAs fly
 • påfylling av drivstoff for CIAs fly
 • elektrikerarbeid og rørleggerarbeid

Aker Kværner har benekta innholdet i avsløringene, men avsløringer har framskaffet solid dokumentasjon fra en rekke vitner og kilder. Dette er en for lengst vedtatt sannhet. I kontrakter fra USAs forsvarsdepartement framgår det at selskapet har sluttet seg til Operation Enduring Freedom og kampen mot terror.

I en reportasje fra fangeleirens egen avis, forteller Aker Kværners Guantanamosjef Henry Fuentes: - There is a purpose of being here. I feel like I am part of the war on terror. Helping the troops here. Helping them do their mission.

I avisa framgår det at selskapet hadde ansvar for å tanke alle fly som kom til basen, noe som også gjaldt fangeflyene som frakta krigsfangene.

Tidligere innsatt viser til Nürnbergprossessene

I den tidligere omtalte filmen, Norge på Guantanamo, forteller den tidligere innsatte Moazzam Begg, at de fleste av selskapets arbeidere kom enten fra Jamaica eller Filipinene. De amerikanske soldatene refererte til dem som “Smurfs” fordi de hadde blå t-skjorter. Han husker dem godt. Arbeiderne var sikkert selv utnytta med tanke på hva de fikk betalt, sett i forhold til mengda av arbeid de måtte gjøre i forhold til den betalingen de fikk. Arbeiderne jobba aldri i celler hvor det var folk – fangene ble flytta før de kom inn. Begg forteller at han ofte kunne høre dem drille og hamre. Begg spør etter konsekvenser og viser til Nürnbergprosessene, og sier at en av de viktigste lærdommene vi har derfra er at folk ikke kan unnslippe ved å si “vi gjorde bare jobben vår”.

Selv satt Begg på Guantanamobasen i 2 år, før han ble løslatt uten noen form for tiltale.

Menneskerettighetsorganisasjoners fordømmelse

Menneskerettighetsorganisasjoner fordømmer Kværner, og krever at de stilles for retten og burde bli dømt for å bygge og vedlikeholde leiren.

I januar 2007 offentliggjorde sistnevnte en rapport bestilt fra advokatfirmaet Stabell & co, som utreder spørsmålet "Kan Aker Kværner holdes strafferettslig ansvarlig for sin virksomhet på Guantánamo Bay? Rapporten, som kan leses her , førte til anmeldelse. 6. desember samme år henla Riksadvokaten anmeldelsen, med hovedbegrunnelse at Aker Kværner pga. selskapsstrukturen ikke har hatt tilstrekkelig instruksjons- og kontrollmulighet overfor datterselskapet på Guantánamo.

Obamas lovnad om stengning

Guantanamobukta fangeleir er et av mange amerikanske fengsler hvor tortur benyttes. Leiren er fortsatt i aktiv drift, og mens fangeantallet har gått ned har antallet fanger i tilsvarende fengsler som Bagramfengselet i Afghanistan økt tilsvarende. Forholda er ikke bedre der.

Kilder/les mer:

 • https://no.wikipedia.org/wiki/Guant%C3%A1namobukten_fangeleir
 • https://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-bakgrunn/kan-aker-kv%C3%A6rner-holdes-strafferettslig-ansvarlig-sin-virksomhe
 • https://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-nyheter/aker-kv%C3%A6rner-har-medvirket-til-tortur-p%C3%A5-guant%C3%A1namo
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Et_lite_stykke_Norge
 • https://erlingborgen.com/index.php/portfolio-item/et-lite-stykke-norge/1
 • http://www.nettavisen.no/%C3%B8konomi/aker-tar-ikke-kritikk/587490.html_

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!