I juni 1967 endte den kortvarige seksdagerskrigen med at Israel okkuperte Vestbredden, Golan, Gaza, Øst-Jerusalem og Sinai.

Som militæroperasjon var den briljant, og for mange israelvenner er krigen selve symbolet på at gud støtter Israel. For det lille landet slo sine langt større naboer Egypt, Jordan og Syria ned i militærstøvlene i løpet av kun seks dager. Naboene var også forsterket militært av andre arabiske land, men det nyttet ikke å stå mot det veltrente og moderne israelske krigsmaskineriet.

Selve krigen kom som en konsekvens av lengre tids munnhuggeri mellom nabolandene. Mye tydet på at en krig var nært forestående, men de fleste ventet seg at det var Egypt som ville angripe først. Israel kom imidlertid nabolandene i forkjøpet og sikret seg kontrollen over Golan (Syria), Vestbredden (Jordan), Sinai og Gaza (Egypt) og tredoblet slik sitt areal. Flere hundre tusen palestinere ble drevet på flukt – en flukt mange fortsatt er på femti år etter.

I dag bor det mer enn 600 000 israelske bosettere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Den israelske staten gir statsborgerskap til nesten alle bosettere og subsidierer boligene. Dette er en del av en systematisk ekspansjon inn på okkuperte områder av Palestina. Drivkreftene er offensive sionister som har et mål om et stor-Israel. Hvor de kan tenke seg å stoppe, er det ikke mulig å få svar på fra israelske ledere.

Selv om militæroperasjonen kun varte i seks dager, varer krigen mot okkupasjonen ennå. Fem millioner palestinere lever i flyktningleire som konsekvens av Israels okkupasjon av deres land, og snaut to millioner palestinere lever som annenrangs borgere i sitt eget land som ofre for den israelske apartheidpolitikken. Det israelske krigsmaskineriet er fortsatt knusende overlegent, og uansett hvilke overgrep de skulle begå, så kan de regne med USAs militære, økonomiske og moralske støtte.

Femti år med okkupasjon er nok. Fortsatt er Israel imperialismens brohode i Midtøsten og må følgelig knuses. Israel har aldri vært en stat i normal forstand, og er heller ingen nasjonalstat. Landområdene er okkupert og plyndret fra et annet folk, og USA og Vesten har støttet Israel økonomisk og militært helt siden opprettelsen av staten i 1948. Milliarder av dollar pumpes årlig inn i landet av USA, mens palestinere flest må leve fra hånd til munn.

De palestinske ofrene for okkupasjonen fortjener vår støtte. Deres kamp er legitim og rettferdig, og kan moralsk sett sammenliknes med vår egen motstandskamp mot naziokkupantene under andre verdenskrig. Staten Israels overgrep og trakassering av sivile palestinere kan ikke kalles annet enn terror. Den ekspansive bosettingspolitikken på okkuperte områder er en del av en strategi for å tilintetgjøre det palestinske folket. Selvfølgelig har palestinerne da rett til å forsvare seg, også med våpen i hånd.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!