Rød, radikal, revolusjonær? Bli med på Rød Sommerleir 2017 i regi av Tjen Folket!

English further down!

Hovedtema blir Mao Zedong om masselinje og frontarbeid. Av hensyn til sikkerheten – vi ønsker ikke ubudne gjester av noe slag – er sted og tid ikke offentlig. Folk som vil være med, og vi vil ha med, får nødvendig informasjon direkte.

Ta kontakt med oss i Tjen Folket via nettsidas kontaktskjema, e-post (post@tjen-folket.no) eller via Tjen Folket lokalt, hvis du ønsker mer informasjon (dato, praktisk info) eller vil melde deg på.

Tjen Folkets kontaktskjema

Reportasje med bilder fra Rød Sommerleir 2016

Reportasje med bilder fra Rød Sommerleir 2014

Om leir

Tjen Folkets arrangementer

Hvert år arrangerer Tjen Folket og Revolusjonær Kommunistisk Ungdom sommerleir og konferanser. Vi samler kommunister fra hele landet, og fra mange andre land, til studier, arbeid og sosialt samvær. Her deltar både medlemmer og ikke-medlemmer av Tjen Folket og RKU. Alle som skal bli med må melde seg på gjennom en lokal avdeling av disse organisasjonene. Om man ikke kjenner til en avdeling der man bor, kan man ta direkte kontakt på post@tjen-folket.no

Politiske seminarer

I tillegg til studier i grupper, blir det seminarer om forskjellige politiske tema. Deltagerne på arrangementet kan velge mellom mange seminarer. På seminar holder en kamerat foredrag eller innledning til diskusjon. Seminarene har forskjellige tema. For eksempel kan de handle om hvordan Tjen Folket arbeider, om maoistenes kamp i India, om forskjellen på marxisme-leninisme-maoisme (MLM) og andre politiske retninger osv.

Praktiske verksteder

Vi jobber ikke bare med teori. I tillegg til gruppestudier, diskusjoner og seminarer blir det praktiske verksteder. Deltagerne kan velge mellom mange verksteder, for eksempel maling av paroler/bannere, produksjon av jakkemerker, sjablonger for graffiti eller å skape annet materiell til kampen.

Sosialt, kulturelt og sportslig

For mange er det sosiale nesten like viktig som det politiske programmet. Her møter man unge og gamle kommunister fra hele landet og fra andre land. Det blir både organiserte sosiale aktiviteter og uformelt sosialt samvær.

På leir blir det også kultur og idrett. Kamerater som spiller instrumenter vil lære vekk og det blir sang. Det blir organisert idrett med opplæring og øvelser. Der gruppestudier, seminarer og verksteder er obligatorisk, så er disse delene av leiren mye mer opp til deltagerne selv.

About camp

Tjen Folket Summer Camp

The summer camp of Serve the People and Revolutionary Communist Youth is held every year. We gather communists from the whole of Norway and also from other countries, to a week of studies, practical work and social activities. In the camp both members and non-members of our organizations participate. To sign up for camp, you must contact a local branch of Serve the People. If you do not know any branch of our organizations near you, contact us on post@tjen-folket.no

Political seminars

In addition to the group-studies on the main theme, there will also be seminars on different political and ideological topics. The participants choose between these seminars. A comrade will lecture or initiate discussion. The seminars CAN for exaple be about our methods of political work, about the maoist struggle in India, about the difference between MLM and other political tendencies etc. There are some different seminares every year.

Practical workshops

We do not only work with theory. We organize practical workshops where the participants choose betweem painting slogans, producing badges, theatre, stencil making for grafitti or making other helpful things for the struggle.

Social activities, culture and sports

For many participants, the social life in the camp is allmost as important as the political program. Here you will meet young and old communists from the whole country, and also from abroad. We organize social activities and there is a lot of informal social activities.

There will aslo be culture and sports. Comrades will teach musical instruments and there will be a lot of singing. The group studies, seminars and workshops are mandatory for all campers, but these activites will be a lot more free.

There is one english speaking group in camp, but the language of the camp is norwegian.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!