Aktivister i Tjen Folket og sympatisører møttes for nytt studiemøte i vårt pågående grunnkurs. Studiesirkelen gir en grunninnføring i marxistisk ideologi og Tjen Folkets politikk. Mens temaet forrige møte var kapitalismen, var temaet denne gangen sosialisme og kommunisme. Det ble engasjerte samtaler, spesielt rundt den sosialdemokratiske modellens tilkortkommenhet.

Vil du lære mer om kommunistisk politikk?

Ønsker du å studere med Tjen Folket? Vi har studier som er åpent for venner, sympatisører og deg som ønsker å lære mer om kommunistisk politikk. Kontakt oss for å melde interesse.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!