Aktivister i Trondheim fortsatte studiene knytta til boikott-kampanjen og det borgerlige valgsirkuset.

Det ble lest fra «Boikott valget»-heftet.

Det ble diskutert grundig rundt det å bruke valget for å adressere hverdagslige problemer, eller å isteden avvise valget og heller bruke energi utenfor systemet for å organisere og konsentrere den revolusjonære energien i massene. I løpet av diskusjonen ble en artikkel av Lenin, kalt «Mot boikott», tatt opp. Ut fra det ble det så snakka om at marxismen er en dynamisk vitenskap som krever at vi vurderer de konkrete forholda vi har med å gjøre til enhver tid.

Det ble snakka om partier som i dag har ei linje der de ikke kan tjene folket, men isteden tjener seg selv ved å jakte på seter i Stortinget.

Det ble diskutert hvordan Rødt er på linje med amerikanske sosialdemokrater, som svikter folket ved å utnytte folks ønsker om en slutt på kapitalismens ødeleggelser. Det brukes ord som «sosialisme», «kommunisme», «radikal» og «revolusjon», men i en sammenheng der orda har fullstendig mista sin mening.

Videre leste vi om RVs linje i 1975, da deres deltakelse i valgkampen hadde et annerledes mål enn det Rødt har i dag.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!