De siste intrigene i AP viser igjen at partiledelsen er borgerlig.

Av en kommentator for Tjen Folket.

Media prøver å lage spenning ut av intrigene i Arbeiderpartiet. En slags bleik og tafatt variant av House of Cards pågår - der Giske posisjonerer seg for å kunne ta kampen om ledervervet i framtida. For arbeidsfolk, som dette partiet påstår at det representerer, er disse intrigene helt uinteressante.

Hvem AP-kabalen som leder partiet er uvesentlig. I 80 år har partiet vært en lydig støtte til “blandingsøkonomi” og “den norske modellen”. Ledelsen i AP er en del av borgerskapet. AP er et borgerlig parti. De er den politiske organiseringa av en fraksjon i borgerskapet, først og fremst den store monopolkapitalen og byråkratkapitalistene i store statlige og halvstatlige selskaper.

Sånn er det, selv om grasrota i partiet skulle ønske seg noe annet. Og selv om dette ønsket deles av støttepartiene SV og Rødt. Iallfall medlemmene i disse partiene. Subjektivt et arbeiderparti, objektivt et borgerlig parti.

Intrigene og Støres millioner viser at partiet ikke bare er borgerlig i sin politikk, men også i sin internkultur.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!