Kampen for et fritt Catalonia er en rettferdig kamp.

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Alle arbeidsfolk og folk som er for rettferdighet, bør støtte katalanernes kamp for selvstyre. Den spanske staten er en kolonial stat. Den ble grunnlagt som et imperium som la andre folk under seg. Katalanere, baskere, galisiere og andre folk, har blitt undertrykka i århundrer av den spanske staten.

Tjen Folket støtter alle nasjoners rett til selvstyre. Det er nasjonene selv som må bestemme sin framtid. Alternativet, er at sterke stater knuser de små nasjonene. Alternativet er kolonialisme og imperialisme. Alternativet er fascistisk undertrykking - av typen vi i dag ser i Catalonia.

Lenin skrev mye om nasjonenes rett til selvbestemmelse, og det er en viktig del av vår ideologi.

Kamerater i Democracy and Class Struggle, Redspark og franske og galisiske MLM-kommunister har postet en rekke saker om temaet og om hvordan kommunister bør vurdere slike saker:

Massive protests in Bilbao and Valencia in support of Catalonia

On the Situation in Catalonia

Strike with your sickle - Defenders of the Land - Flag and anthem of Catalonia -1st October 2017

GALIZA: Call of the “Committee Building the Maoist Communist Party of Galicia” on the situation in Catalonia.

The Nascent Trend of Imperialist Economism by V.I Lenin

Against Left Economist Imperialism on National Question - Remembering Lenin

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!