Etter et kort avbrekk i studiene samlet kamerater seg igjen for å fortsette på studiene i Trondheim.

Aktivistene leste ferdig Kommunist-hefte #12, med tema valgboikott – en god avslutning for høstens boikott-kampanje. Det ble en kort studiesirkel, men mye diskusjon som vanlig. Et sentralt tema denne gangen var hvordan ulike opportunistiske trekk i politikken fokuserer mer på middelet enn på målet. Til slutt ble neste studietema planlagt, noe som gira kameratene opp i forkant av neste møte og framtidige studier.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!