Torsdag 19. oktober gjennomførte kommunistiske aktivister flere propaganda-aksjoner på Grønland og Tøyen. Aktivistene klistret blant annet opp plakater for Rød Minifestival i Oslo for feiring av Oktoberrevolusjonen 100 år som arrangeres neste helg.

Man avsluttet aktivitetene ved å henge opp et banner med teksten "TJEN FOLKET" på vaterlandsbrua, akkompagnert med avfyring av røde bluss. Røde flammer og røyk lyste opp høstmørket i den proletære bydelen og var et herlig syn!

Bli med å feir 100 år med klassekamp og revolusjon!

Bli med å fortsett kampen for kommunisme!

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!