I Haugesund kjøres det studiesirkel. Siste møte så dro en del studiesirkeldeltagere ut til Bytunet og delte ut mobiliseringsløpesedler for åpent møte om Oktoberrevolusjonen som skal være i neste uke.