Fredag 27. oktober erklærte Catalonia seg som selvstendig republikk uavhengig av Spania. Tjen folket hilser det katalanske folket og ønsker lykke til.

Det katalanske folket har som nasjon krav på nasjonal sjølråderett, det vil si rett til sjøl å bestemme si nåtid og framtid på alle områder, også til å opprette sjølstyre innafor et bestemt geografisk område.

Marx slår fast at «Et folk som undertrykker et annet kan aldri selv bli fri.» Han snakket om den engelske okkupasjonen av Irland. Kolonialiseringa av Irland skapte en kolonistmentalitet hos den engelske arbeideren. Arbeiderne blir satt opp mot hverandre av kapitalistene og engelskmannens misnøye kan rettes mot irene i stedet for mot borgerskapet.

Man kan se det samme i Catalonia og i Spania i dag, der blir det forsøkt å piske opp en stemning mot den katalanske nasjonen. Fascister deltar i store demonstrasjoner mot katalansk uavhengighet.

Den siste måneden har den spanske statens framferd i Catalonia, med trusler om arrestasjoner av lokalpolitikere og forsøk på stanse folkeavstemning om selvstendighet 1. oktober med vold utviklet seg til å minne mest om en okkupasjon. Undertrykkinga er fascistisk, og viser hvor kort vei det er fra det borgerlige "demokratiet" og det borgerlige despotiet.

Lederne i EU og Storbritannia har nektet å anerkjenne den ferske katalanske staten, det er ikke så rart. De frykter sine egne separatister, som feks skotter, walisere og irer i Storbritannia eller bretoner og baskere i Frankrike.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!