Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Aftenposten melder at Norges bombing av Libya skal granskes.

Hva kan slike granskninger føre til? Det er positivt at menneskerettighetsbrudd kommer fram, og at folk kan få mer innblikk i lidelsene til de som ble rammet av norske bomber. Men det skal ikke mye granskning til, for å få noe innsikt i dette. Libya ble utsatt for massiv bombing, videoer og bilder ligger fritt tilgjengelig på nett - og resultatet er oppe i dagen. Libya som stat er brutt sammen. Titusenvis er drept. Folk er drevet på flukt. ISIS har etablert sin makt i deler av landet.

Kriger er gransket før. USA har hatt mange granskninger av Korea, Vietnam og andre kriger og okkupasjoner. Avsløringer av massakre og overgrep har aldri hindret USA fra å rykke inn i nye land. Og en norsk granskning av Libya vil ha tilnærmet null konsekvens for nye krigseventyr. Hva som vil skje er forutsigbart. Neste gang den norske staten, eller statens NATO-allierte, kommer i konflikt med en regjering kommer media til å være full av historier om hvor "gal" diktatoren i dette landet er. Det vil renne over av historier om menneskerettighetsbrudd og undertrykking av folket. Noen av historiene kan være sanne, andre sterkt forvrengt eller direkte løgn. Og så kan bombene falle over folket, for å redde dem fra det onde regimet...

Den norske staten deltok i bombingen av Jugoslavia i 1999 - der Milosevic var "den nye Hitler", deltok i bombingen av Libya i 2011 - og deltar den dag i dag, på 16. året, i okkupasjonen av Afghanistan, der folket ble "reddet" fra Taliban...

Granskninger endrer ikke dette. Lenin påviste at under den imperialistiske kapitalismen, det rådende systemet i verden siden starten av 1900-tallet, er ikke imperialisme en valgt politikk. Det er en nødvendig konsekvens av det politisk-økonomiske systemet. Dette kan verken granskes eller avsløres vekk.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!