Tjen Folket presenterer her en tekst skrevet av en aktivist.

Det har helt siden den industrielle revolusjon vært stort fokus på teknologiens evne til å endre samfunnet, med god grunn.

Man har gått fra dampmaskiner til atomkraft, fra kulerammer til datamaskiner. Samfunnet er i dag preget av teknologi på et slikt nivå at det ville vært umulig for tidligere folk å forestille seg. De siste fem hundre årene har den teknologiske utviklingen skutt fart, og i løpet av tiår ser vi at samfunnet forandrer seg som følge av dette. I tidligere tider var det langt mindre vanlig at teknologi ble introdusert i en persons levetid. Vi er altså, historisk sett, i en ganske annen situasjon en de fleste mennesker som har levd på jorden tidligere. Ikke bare det, tendensen er at den teknologiske utviklingen eskalerer.

Dette har banet vei for et kvalitativt nytt verdenssyn, teknologipositivisme. Man må uten tvil erkjenne, ta hensyn til og ta nytte av endringene i produktivkreftene. Problemet oppstår når den borgerlige ideologien tar den teknologiske utviklingen til inntekt for sitt politiske program og omgjør den til en kvasireligion. Dette har vi sett igjen og igjen, men det mest ekstreme eksempelet er altså futurismen. Når disse teknologipositivistene blir stilt ovenfor en hvilken som helst utfordring lyder svaret som regel: “Men, teknologi…”. En slik innfallsvinkel undergraver og tilslører alle spørsmål hva angår utbytting, klasse og maktforhold. Hvis man påpeker ovenfor en slik person grunnleggende problemer i kapitalismen, er svaret som regel at alt løser seg når man får ny teknologi. Argumentasjonen i teknologipositivismen går som følger:

For 80 år siden hadde vi ikke datamaskiner, de første dukket opp på 40-50-tallet. 40 år senere dukket de første primitive dataspillene. I dag har vi “VR”-teknologi. Ikke bare gjelder dette datamaskiner, men all teknologi forbedres i økende hastighet, og det dukker stadig opp teknologi som endrer verden, teknologi som ingen hadde forutsett. Hvis man legger den eksponentielle utviklingen til grunn, vil vi i framtiden leve i en teknologisk utopi som man nærmest ikke kan forestille seg. Evig liv blir mulig. Alle får dekket sine behov, hva enn det måtte være. Man vil “mest sannsynlig” leve i et digitalt univers hvor bevisstheten er lastet opp. Populært kalles dette scenariet “singulariteten”. I tillegg vil “vi” erobre universet, hvis vi gidder. Og alt dette kan vi takke kapitalismen for osv.

Det burde være ganske enkelt å finne en og annen svakhet i teknologipositivister sin argumentasjon. Men det stopper dessverre ikke profilerte folk, for eksempel Elon Musk, i å henge seg på denne kvasireligionen. Altså, hva er problemet med teknologipositivismen og hvorfor er den beslektet med utopisk/religiøs tenkning?

Problemet til teknologipositivister er at de argumenterer for noe som ikke eksisterer. De legger visse premisser til grunn og hopper til konklusjoner. Disse folkene har tatt feil gang på gang. Realiteten er at når folk som Elon Musk legger frem antagelser om hvordan framtiden kommer til å bli, bør man sammenligne hvordan hans meningsfeller har gjort det i tidligere tider: På 50-tallet så man for seg et samfunn med flygende biler. Bruker folk flygende biler i dag? Nei. Så lenge miljøspørsmålet har vært et politisk spørsmål har folk sagt at det vil løse seg med teknologi. Har teknologien løst dette problemet? Nei. Man så for seg at mennesker ville få dekket alle sine behov med økt materiell velstand. Har dette skjedd? Nei. For 50 år siden så man for seg at menneskene hadde “erobret” solsystemet i år 2000, skjedde det? Nei. (Kapitalisme og romfart har aldri gått hånd i hånd.) På samme tid gikk man ut ifra at kunstig intelligens ville overgå mennesker. Noen argumenterer for at dette omtrent har skjedd. I så tilfelle vil jeg anbefale vedkommende å ta en prat med en “smartbot”.

Ta verdiloven. Hvis såkalt kunstig intelligens hadde hatt et snev av menneskelig kvalitet (evne til arbeid) ville det endret denne. Verdiloven er for øvrig ikke endret. Kun menneskelig arbeid skaper verdier, uavhengig av om Elon Musk måtte mene at maskiner skal betale skatt. Mennesket er ikke en maskin, mennesket lager maskiner. Maskinene kan imitere mennesket, men maskinene har en kvalitativt annen oppgave i samfunnet enn for eksempel arbeideren, et faktum borgerlige økonomer har prøvd (men feilet) å motbevise siden Marx sin tid. Datamaskiner har ikke endret de grunnleggende spillereglene overhodet, til tross for at informasjonsteknologi har hatt svært stor betydning for samfunnet.

Elon Musk er en borgerlig “visjonær” som gjennom enorme subsidier har sendt opp noen raketter (flere har eksplodert under oppskytningen) og produsert bilen Tesla. Ellers mener Musk at vi lever i en datasimulasjon og han er sterkt bekymret for at maskinene skal overta verden. Et annet prosjekt er vakuum-transporten som er under planlegging. Teknisk sett er det ikke mulig å bygge Hyperloop for kommersiell transport (det ligger en hel del informasjon om de tekniske detaljene på nett), på samme måte som at det ikke lar seg gjøre (med dagens teknologi) å kolonisere Mars- begge deler en av Musks “dagsaktuelle” planer.

Elon Musk er ikke den eneste representanten for futurismen. Stephen Hawking, Mark Zuckerberg og flere andre har hengt seg på denne bølgen. Problemet er ikke at dette er dumme folk, problemet er at de operer utifra den borgerlige ideologien. Mye tyder på at kapitalismen tvert imot ikke ser ut til å skape en strålende fremtid for menneskeheten på jorden. Dette baserer seg ikke på spekulasjoner. Vi vet at atmosfæren endrer seg på grunn av ukontrollerte utslipp. Utslippene har ikke gått ned, og de ser ikke ut til å gå ned til tross for “ny teknologi”. Vi vet konsekvensene, dette er ikke spekulasjoner. Teknologi kan endre verden, men ofte på måter som borgerlige tenkere ikke ønsker å forholde seg til.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!