BERGEN | Aktivister og venner i Bergen markerte oktoberrevolusjonen med innledning, filmvisning, debatt og feiring.

Det ble mange gode diskusjoner om erfaringer og lærdommer som er viktige for den videre kampen mot kapitalismen. Etter dette ble det feiret med kake.

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!