BERGEN | Aktivister og venner i Bergen markerte oktoberrevolusjonen med innledning, filmvisning, debatt og feiring.

Det ble mange gode diskusjoner om erfaringer og lærdommer som er viktige for den videre kampen mot kapitalismen. Etter dette ble det feiret med kake.

Bilde uten navn

Bilde uten navn