Av en kommentator for Tjen Folket Media

Vi ønsker granskning av krigene, og at ansvaret for urettene blir lagt på krigshisserne. Men at den offentlige granskningen vil føre til dette, er det lite grunn til å tro. Utvalget som er satt ned til å lede granskningen støtter krigføringen, og fullstendig lojale til myndighetene.

Det er satt ned et utvalg på fire personer som skal lede granskningen. Lederen for utvalget er Jan Petersen. [1]

Petersen er tidligere leder for Høyre. Han var utenriksminister under Bondeviks regjering under krigen mot Irak. Krigen mot Irak skapte betydelig mer kontrovers i Norge enn krigen mot Libya. Jan Petersens USA vennlige og positive holdning til krigen var et problem for KrF, som var bekymret for den store motstanden mot krigen, samt den manglende FN-klareringen. Dette ble en stor konflikt for regjeringen, og Bondevik varslet at han ville gå av hvis ikke Norge og Petersen sa nei til å delta. [2] [3] Under denne prosessen uttalte en kilde om Petersen: "Selv under tortur ville du ikke fått Jan til å kritisere USA". [4]

Videre består utvalget av tre medlemmer til. Den første er Janne Haaland Matlary, som er Libya-ekspert og tidligere politiker for Krf, nå for Høyre. Hun har vært helt klar på hva hun mener om Norges rolle i Libya. Hun har skrevet artikler til avisene og forsvart regjeringen fra kritikk. En av disse artiklenes tittel er klar og tydelig «Det er ingen grunn til kritikk av Stoltenberg-regjeringen for beslutningen om Libya». [5] Og den fortsetter med «Tvert imot burde den få ros[…]» Og ikke bare det, men «Resolusjon 1973 [FN-resolusjonen som lovliggjorde/oppfordret til militær intervensjon i Libya-vår anm.] var den mest «perfekte» resolusjon i FNs historie med hensyn til humanitær intervensjon». [6]

Godt å vite at de som er satt til å lede granskningen er så klare i sin uforbeholdne støtte. Matlary er selvsagt i utgangspunktet helt enig i den utenrikspolitikken som blir ført. To personer til, Gjert Lage Dyndal og Christoffer Conrad Eriksen er med i utvalget. Videre skal medlemmer fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvaret utgjøre utvalgets sekretariat. De konkrete medlemmene i sekretariatet vet vi ikke hvem er. Likevel er det basert på utnevnelsene til nå, mulig å anta at de som driver granskningen i all hovedsak er enige i den politikken som ble ført, og krigene som har vært. Vi i Tjen Folket forventer selvfølgelig ingen virkelig kritisk granskning til krigen mot Libya. Vi kan se på hvordan det har foregått i Storbritannia.

I Storbritannia har det vært en granskning, noe som har vært delvis positivt. Tjen Folket har tidligere skrevet om dette: "Rapporten pekte på mange kritikkverdige forhold, blant annet trakk den fram Frankrikes motivasjoner som ble diskutert i de offentliggjorte e-postene til Hillary Clinton. Her kom det fram at Frankrikes mål var kontroll over «fransk» Afrika, større andel av olja og lignende. I norsk sammenheng er det oppsiktsvekkende. I den norske offentligheten legges virkelige årsaker til krigføring lokk på, og kun ideelle hensikter som menneskerettigheter og beskyttelse av sivile trekkes fram som årsaker. Samtidig la den britiske rapporten ansvaret på Frankrike, og hevdet at Storbritannia bare slang seg på og stolte på dem. I «god tro». Frankrike var uten tvil hovedinitiativtaker, men Storbritannia arbeidet nært med Frankrike. Det er lite trolig at dette foregikk uten noen seriøs vurdering fra britisk side, og også lite trolig at ikke britiske myndigheter forstod Frankrikes interesser av krigen. Frankrikes interesser i regionen er velkjent, og begge statene er store imperialistiske makter som er kjent med hvordan vurdere interesser og innflytelse ved intervensjon i andre land." [7]

Dette gjelder også Norge. Dersom kritiske elementer trekkes fram er det mest sannsynlig det som gjelder andre stater, mens i Norge er det bare bagatellmessige prosedyrefeil som blir begått. Dette er, i lyset av Norges store bidrag til ødeleggingen av Libya, groteskt. Vi tror ikke en granskning av om hvorvidt krigen er ført i overenstemmelse med Norges lover og regler vil hindre framtidige kriger. Som Tjen Folket har påpekt før, er ikke granskninger noe nytt, og tidligere granskninger av kriger har ikke hindret nye kriger i å bli ført. [8]

Vi trenger en kritisk granskning av om hvorvidt disse lovene og reglene faktisk er til gode for folk i verden. Vi trenger en kritisk granskning av forholdet til NATO og FN. Vi trenger en granskning av hvordan den norske imperialismen fungerer i dag, og vi trenger vilje til å endre det. Det er det ikke i staten, eller i det statsoppnevnte granskningsutvalget.

  1. ^ABC nyheter: Jan Petersen skal lede granskning om Norges bombing av Libya
  2. ^Dagbladet: Maktkamp i regjeringen
  3. ^TV2: Bondevik var klar til å gå
  4. ^Aftenposten: Irak-krigen skapte krise i regjeringen
  5. ^Aftenposten: Det er ingen grunn til kritikk av Stoltenberg-regjeringen for beslutningen om Libya
  6. ^Aftenposten: Libya-lureri?
  7. ^Tjen Folket: Seks år siden bombingen av Libya
  8. ^Tjen Folket: Ingen granskninger vil stoppe imperialismen

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!