Fra våre svenske kamerater i Kommunistiska Föreningen har vi mottatt denne uttalelsen mot svensk medlemskap i NATO:

NATO ble dannet i 1949 etter den andre verdenskrigen. Det er en militær allianse under ledelse av USA, som opprinnelig ble dannet for å demme opp for den «kommunistiske trusselen». Først i 1955 ble Warszawapakten dannet.

Sveriges nøytralitetspolitikk innebar alliansefrihet i fred mot nøytralitet i krig. I realiteten var imidlertid Sverige en uformell alliert med NATO. Det fantes et hemmelig, men svært avansert militært samarbeide med NATO. Oppbyggingen av den svenske krigsmakten med et helt overdimensjonert flyvåpen forutsatte at NATO skulle gripe inn dersom den svenske krigsmakten ikke kunne holde stand mer enn en uke mot et sovjetisk angrep. Da Warszawapakten ble nedlagt i 1991, fortsatte NATO sin virksomhet. I tillegg utvidet NATO – flere stater innen den tidligere østblokken sluttet seg til. Det er i dag bare enkelte sentralasiatiske republikker og Serbia som ikke er tilsluttet NATO.

Den første reaksjonen på Sovjetunionens kollaps fra det svenske etablissementet var å kutte i forsvarsutgiftene og suksessivt avskaffe vernepliktshæren og erstatte den med yrkessoldater på samme måte som man gikk fra å være et invasjonsforsvar til å bli en innsatshær.

Formodentlig startet omleggingen av den svenske alliansepolitikken etter 11. september 2001, det vil si en åpenbar tilnærming til NATO. Svenske regjeringer og Riksdagens flertall har støttet USAs kriger i Afghanistan, Irak, Jugoslavia, Libya og Syria og i varierende utstrekning latt svensk krigsmakt delta. Dessuten har Sverige støttet USAs, NATOs og Eus politikk overfor Russland, særlig etter at Putin kom til makten. Ifølge en meningsmåling i 2016 sa 49 prosent nei til svensk NATO-medlemskap, 33 prosent ja, mens 18 prosent var usikre. Det betyr at det ikke bare er velgere som støtter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet som er motstandere til NATO-medlemskap, men også borgerlige velgere.

Sverige bedriver et stadig nærmere og åpent samarbeid med NATO – se Parterskap for fred (PFF) helt siden 1994, «Interoperabilitetsplattform» og «Enhanced Opportunity Programme»; begge fra 2014, Vertslandavtalen og felles militærøvelser, for eksempel Aurora.

Sverige er praktisk talt medlem i NATO. Det er i og for seg et kvalitativt sprang om Sverige blir medlem i NATO. Da tvinges også Sverige formelt sett til å følge NATOs avgjørelser. Sverige risikerer også at kjernevåpen kan bli utplassert på svensk jord. En formell søknad om medlemskap fra en svensk regjerings side forutsetter formodentlig at det inntreffer en utenrikspolitisk krise som en regjering kan utnytte. Vi kan sammenlikne med Ingvar Carlssons søknad om medlemskap i EU i 1990 over hodet på egne partimedlemmer.

Sverige må avbryte alt samarbeid med NATO, som er en agressiv imperialistisk militærallianse, og i stedet slå vakt om en ekte nøytralitetspolitikk. Den svenske krigsmakten må bygge på en vernepliktshær som er innrettet på et invasjonsforsvar, ikke noe annet.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!