Demonstrasjoner mot slavehandel ble holdt i en rekke byer forrige helg.

I Oslo demonstrerte folk foran Stortinget. I Bergen gikk demonstrasjonstog gjennom byen. Det var også demonstrasjon i flere svenske byer, blant annet Stockholm og Uppsala. I Uppsala ble demonstrasjonen angrepet av den nazistiske organisasjonen SMR (Svenska motstandsrörelsen). Politiet skilte nazistene fra demonstrantene, men lot nazistene gå. Senere fant nazistene igjen noen av demonstrantene og banket de opp. Ingen nazister ble arrestert av politiet. [1]

Demonstrasjonene er retta mot at det har kommet fram at afrikanske flyktninger selges som slaver i Libya. Libya ligger på flyktningenes rute fra afrikanske land til Sør-Europa. Når flyktninger kommer til Libya blir de angrepet av væpnede militser og smuglere, som raner og selger de. Mennene kan bli brukt i bygningsarbeid eller jordbruk, mens kvinner selges som sexslaver. Kan de ikke betale smuglerne noe, kan de bli drept eller latt til å sulte i hjel. [2]

Slaveriet (i moderne tid) har ikke oppstått nå. Ifølge en rapport levde 40 millioner mennesker i slaveri i 2016. [3] Flyktninger har i lang tid vært spesielt utsatt for menneskehandel. Dette foregikk også med flyktninger som reiste gjennom Libya før krigen og drapet på Gaddafi, men da var statsmakten i Libya ansvarlig for å hindre flyktningene i å komme til Europa. Også da med vold og makt. I 2008 inngikk Libya en vennskapsavtale med Italia, der myndighetene blant annet skrev under på å stoppe flyktningestrømmen som gikk gjennom Libya til Italia, i bytte mot betaling for Italias koloniale forbrytelser i Libya. Italia laget også en ny avtale med den FN-støtta libyske regjeringa om at italienske skip kan kontrollere den libyske kysten for flyktninger. [4]

Etter at regimet i Libya mistet makta i landet oppstod det et maktvakuum, fordi ingen gruppering eller regjering til nå har klart å få kontroll over hele Libya. Det gjør det lettere for væpna militser å utnytte situasjonen. Det beregnes at 150 000 flyktninger tar seg gjennom Libya hvert år. Dette har ulike militser og menneskesmuglere begynt å utnytte ved å arrangere slavehandel. Slavehandel er nå observert på markeder i Libya, folk kan altså gå på et marked og kjøpe med seg en slave hjem. [5] Det er dette som er nytt med det moderne slaveriet i Libya.

Hva med europeiske ledere og stater?

EU ønsker å sende afrikanske flyktninger tilbake til Libya mens søknadene deres behandles i Europa. [6] Antakeligvis med støtte til interneringsleire i Libya. Mange eller de fleste av søknadene vil få avslag og flyktningene vil bli tvunget til å leve under umenneskelige forhold i en stat som ikke engang har en fungerende regjering. Europeiske lederes støtte til politikere eller grupper i Libya er basert på egeninteresser, som vurderinger om hvem som mest effektivt vil holde flyktninger fra Europa, eller motarbeide terrorisme. EU ønsker å stenge grensene og å holde flyktninger utenfor Europa. Europeiske politikere og statsledere kan prate alt de vil om at det er forferdelig at flyktninger utnyttes og selges, men selv er de mot å slippe flyktninger inn i Europa.

Hva mener vi?

På tross av avskaffing av slaveri, oppheving av kolonier og formell likhet og uavhengighet, så er verden delt. Noen land og kontinenter holdes nede i fattigdom og herjes av imperialiststater, som sikrer seg naturresurser og arbeidskraft til en billig penge. Det fører til krig, fattigdom og flukt.

De mest reaksjonære og sjåvinistiske elementene i Europa mener at grensene skal lukkes ytterligere, for å beskytte europeere og vestlige verdier, kultur og økonomi. Det legger til rette for at samfunnets problemer skyldes på flyktninger, og at protester dermed ikke blir et problem for de som sitter med makta. Det skyver ansvaret for systemets problemer over på flyktninger.

Det er å lukke øynene for den grove utbyttinga europeiske stater og selskaper driver med i den tredje verden. Europeisk økonomi er ikke bare europeisk økonomi, både arbeidskraft og råvarer til produktene som selges i Europa er ofte fra utenfor Europa. Det globale økonomiske systemet fører til den skeivheten i makt og penger som eksisterer i verden i dag.

Vi er mot festning Europa. Vår oppgave er absolutt ikke å stenge grenser for mennesker som lider. Vår oppgave er å stå solidarisk med alle som er utsatt for undertrykking.

  1. ^SVT Nyheter: Demonstration attackerades av nazister
  2. ^AL Jazeera: IOM: African migrants traded in Libya's 'slave markets
  3. ^Aftenposten: Rapport: Mer enn 40 millioner mennesker lever i slaveri
  4. ^Al Jazeera opinions: Italy and France are playing a dangerous game in Libya
  5. ^Al Jazeera: Migrants for sale: Slave trade in Libya
  6. ^Independent: EU plans to keep migrants in Libya would trap thousands in 'catastrophic conditions', Germany warns

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!