TRONDHEIM | Aktivister kom tilbake til Kommunist hefte #13 om Rød Makt. Det var denne gangen et kort møte, men heftet ble lest ferdig og diskusjonen hadde bra flyt, med god balanse mellom innholdet i hefte og samtaler rundt tema.

Sjøl om innholdet fikk noe kritikk, var kapittelet (omhandlende rød makt mot borgerlig individualisme) både inspirerende, innsiktsfullt, og ført til grundig debatt. Særlig nyttig var diskusjonen om kameratenes egne forhold til rød kultur i motsetning til borgelig individualisme og hvordan egne perspektiver og handlinger påvirker støttesystemet som rød makt bygger blant aktivister. Aktivitetet ble et utmerket eksempel på “kvalitet over kvantitet” når det gjelder studier.

Aktivistene var også ivrig etter å begynne på neste hefte, som lå synlig i en bunke på bordet under sirkelen. Til neste møte har aktivistene vedtatt å studere kvinnekamp og kvinnefrigjøring.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!