Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Den palestinske nasjonen, det palestinske folket, skaper seg selv i kampen mot okkupasjonen. Som mange andre folk i Midt-Østen, har de i århundrer levd under kolonialisme og okkupasjon. Men i likhet med kurderne opplever de til denne dag at deres landområde fortsatt er delt opp og underlagt direkte politisk og militær okkupasjon. Uten den politiske og militære kampen gjennom over seksti år, ville den palestinske nasjonen vært utrydningstruet.

Tjen Folket støtter fullt ut intifada og folkelig kamp mot Israel. Israel er en av USAs nærmeste allierte i regionen. De har lenge fungert som et brohode for vestlig imperialisme. De er en atomvåpenmakt, en militær stormakt, og en illegal settlerstat oppretta på okkupert jord. Israel må oppløses som stat, og Palestina må etableres i hele sitt historiske område. De palestinske fordrevne, de som bor i flyktningeleire i nabolandene eller er flyktet enda lenger, må kunne vende tilbake til sitt hjemland.

Trump fører videre USAs støtte til Israel. Hans administrasjon trapper opp aggresjonen ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad - i strid selv med de svikefulle internasjonale avtalene over hodet på det palestinske folket. Israel er ikke bare i strid med palestinernes interesser, men en trussel mot deres eksistens som folk og nasjon. I så måte er den sionistiske staten folkemorderisk, i tillegg til å være apartheid-stat.

I flere tiår har Midt-Østen vært et senter for internasjonale konflikter. I denne regionen konsentreres en rekke av vår tids største konflikter. De store imperialistene og deres allierte stormakter fører kriger og proxy-kriger i regionen. Ødeleggelsen av Libya og Syria, “Den arabiske våren”, Irakkrigen, ISIS, Kurdistan, krigen i Jemen, uroen i Egypt og så videre. Regionen er preget av enorme rikdommer på ressurser og ustabile og omstridte politiske strukturer. USA-imperialismen er den som har påført regionen de største lidelsene, gjerne sammen med sine fremste allierte i Israel, Saudi-Arabia og NATO-landet-Tyrkia.

Resultatet er ikke bare krig, men også flyktningestrømmer. Imperialistenes herjinger og de korrupte anti-folkelige regimene har drevet titalls millioner mennesker på flukt, og gjort mange av dem til en del av proletariatet i europeiske land. Uten sosialistiske revolusjoner vil situasjonen med stor sannsynlighet fortsette. Den nasjonale frigjøringen av land og folk i regionen, den virkelige frigjøringen fra kolonialisme og imperialisme, forutsetter sosial revolusjon under proletariatets ledelse. Og dette forutsetter revolusjonær kamp og folkekrig. I denne konteksten er støtten til palestinerne ikke bare en støtte til en rettferdig kamp, men også av strategisk betydning.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!