SAUDA | Aktivistar fra Ten Folket hengde opp plakatar og klistremerkar i Sauda, og delte dessutan ut nokre laupesetlar foran Sauda vgs, og til skulens administrasjon med førespurnad å henge dei på tavlane sine.

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!