Av tre tidligere medlemmer av "NKP".

Vi er 3 tidligere NKP’ere som har funnet ny base for vår revolusjonære aktivitet i Tjen Folket.

NKP startet som et revolusjonært parti og er en viktig del av historien til arbeiderbevegelsen og den norske venstresida. Dessverre fremstår partiet i dag som en skygge av seg selv, nærmest som et monument over Sovjetunionens og den europeiske sosialismens fallitt. Vi som ønsker å gjøre Norge til et sosialistisk samfunn, som mener alvor når vi sier at vi vil innføre proletariatets diktatur, som vil fortsette videre fram mot det klasseløse samfunn har hverken tid eller råd til å se oss tilbake i nostalgi.

Vi skal selvsagt studere alle sosialistiske revolusjoner og bevegelser for å trekke lærdom av historien, men vårt hovedfokus må alltid være framtida. Derfor må vi organisere oss sammen med andre likesinnede, studere og disiplinere oss for å bygge den kommunistiske organisasjonen som skal lede den norske arbeiderklassen fram mot revolusjonen. Vi fant en god plattform for slik revolusjonær aktivitet i Tjen Folket. Her er det stort fokus på opplæring i marxistisk teori med bl.a. studiesirkler i mange norske byer.

Tjen Folket er aktiv på å avsløre og motarbeide nazistisk aktivitet, har en stort propagandaarbeid og er en synlig, revolusjonær faktor i det norske samfunnet. Å være kommunist er å være en aktiv revolusjonær. Derfor har vi valgt å melde oss inn i Tjen Folket. Vi oppfordrer alle sanne kamerater til å koste støvet fra Berlinmuren av seg og slutte seg til oss og være med på å kjempe for en bedre framtid for Norge og for verden.

Styrt kapitalismen, tjen folket!

Norges Surrealistiske Parti - en kort maoistisk analyse av den 50 år lange krisen i NKP

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!