Det forbudte Communist Party of India (maoist) har kommet med pensjonsordning for deres eldrende og fysisk uegna ledere, med mål om å frita dem fra undergrunnsaktiviteter og også fornye organisasjonen.

Sentralledelsen tok beslutningen tidligere dette året, og overhalingsprosessen har startet.

En tresidig resolusjon, vedtatt av sentralkomiteen i CPI (maoist), distruberes som et rundskriv i organisasjonen og slår fast at ledere som ute av stand til å utføre deres respektive oppgaver skal bli fritatt fra deres respektive komiteer og gitt arbeid som samsvarer med kapasiteten deres.

Rundskrivet, som Press Trust India (PTI) (nyhetsbyrå, red.anm.) har en kopi av, ba organisasjonens ledere dra nytte av den verdifulle erfaringen til disse eldre kadrene i sitt arbeid med organisasjoner, forumer og forskjellige andre metoder.

“Vi må ta slike avgjørelser av hensyn til bevegelsens interesser og med godkjennelsen til de respektive kameratveteranene”, sto det i rundskrivet.

Ifølge CPI (maoist), kom saken om avtrappende veteraner, i tillegg til ønsket om å fornye organisasjonen, opp som følge av behovet for å beskytte dem, spesielt i områder der sikkerhets- og statsstyrkene kan angripe troppene deres. Arbeidskreftene og erfaringene til disse veteranene kan med denne omorganiseringen bli brukt til å bygge opp en bevegelse i områdene hvor det finnes behov.

Selv om mesteparten av den øvre ledelsen i CPI (maoist) er over 60 nevner ikke rundskrivet noen spesifikk alder for når veteraner skal gå av med pensjon.

Generalsekretæren i CPI (maoist), Ganapathy (Mupalla Laxman Rao), er 67 år. Lederen av det østlige regionsbyrået, Prashant Bose alias Kishan da, er 72 og lederen av den sentrale militærkommisjonen, Vasavaraj, er 62 år. Sonu, lederen for maoistenes hovedkvarter i Dandakaranya, er 60 år. Det samme er Anand, som er leder for det sentrale regionsbyrået.

Ifølge en overordnet betjent hos politiet i Vest-Bengal, som har overvåket maoistopprøret i India tett fra 2008 og frem til Kishenjis død i november 2011, er ikke dette et nytt fenomen, men noe som er vitnet hos naxalittbevegelsen på slutten av 1960- og på 1970-tallet.

“De som var aktive på 70-tallet arbeidet som en offentlig aktivist i 2008-2011. De organiserte møter og seminarer til støtte for maoistene”, fortalte politibetjenten til PTI.

Han pekte på det at de fleste av maoistlederne og kadrene ikke har noen saker på seg, siden identiteten deres ikke er kjent for politiet og resten av staten.

“Bare en begrensa prosent av maoistlederne og kaderne har saker mot seg. Derfor kan de som ikke har noen saker kunne forsøke å utføre dette oppdraget fra maoistene om å ta del i det offentlige arbeidet”, sa politibetjenten.

Kilder:

1) http://www.hindustantimes.com/india-news/to-overhaul-organisation-cpi-maoist-to-relieve-aged-unfit-leaders/story-YOadnpw4FwdLG8WmvqG07O.html

2) http://www.redspark.nu/en/peoples-war/india/cpi-maoist-set-to-undergo-dramatic-change-in-leadership/

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!