Uttalelse oversatt til norsk for Tjen Folket Media

Motstå det fascistiske angrepet fra US-Duterte-regimet med all vår kraft og gå bestemt framover i folkekrigen

Den nordøstlige regionen av Filippinenes nasjonaldemokratiske front (NDFP-NEMR) slutter seg til alle revolusjonære krefter i regionen i en glad feiring av det 49. jubileet for gjenetableringen Filippinenes kommunistparti (CPP). I denne anledningen hedrer vi stolt CPPs enestående lederskapav den filippinske revolusjonen.

Mens vi feirer jubileet gir vi heder til alle kadrene og medlemmene av partiet, røde kommandanter og soldater i New Peoples Army (NPA), alle revolusjonære og aktivister, for deres offervilje i kampen mot den fascistiske undertrykkinga til USA-Duterteregimet. La oss gjengi vår sterke honnør til alle revolusjonære martyrer for deres uselvisk offer av sine liv, sin tid og sin visdom for å tjene folket og revolusjonen.

Ved bruk av ideologien marxisme-leninisme-maoisme (MLM) rettledet partiet de revolusjonære kreftene med visdom til oppnåelsen av seire og til den revolusjonens framgang på den rette stien. Det analyserte korrekt de gjeldende forholdene og taklet på rett vis de destruktive angrepene fra det reaksjonære US-Duterteregimet.

I. Fascistisk angrep fra AFP/PNP mot folket og NEMRs revolusjonære

US-Dutertes marionett- og fascistregimes fortsatte underdanighet til USA-imperialismens politikk i økonomiske, politiske og militære fronter kastet det filippinske samfunnet lenger ut i dyp krise. Det råtnende halvkoloniale og halvføydale systemet skapte alvorlig fattigdom, kriminalitet, krig, korrupsjon, undertrykking og utbytting. Duterte løfter, slik som å ende outsourcing, landreformer, uavhengig utenrikspolitikk og mer, forblir uoppfylte.

Til tross for å ha blitt senteret for gruvedrift i Filippinene og eksistensen av store plantasjer med banan, oljepalmer og gummi, forblir regionen den nest fattigste i landet. Mange er underansatt eller uten jobb. Outsourcing forblir tøylesløs innenfor kjøpesentre, plantasjer og gruver. Ikke færre enn 3000 arbeidere ble av firmaer dette året oppsagt fra jobben. De fattige og selgere i byene blir fratatt sitt levebrød. Tusenvis av sjåfører og operatører blir truet med å miste levebrødet på grunn av utfasingen av jeepneybussene.

Talløse bønder forblir jordløse. De fortsetter å være ofre for føydal og halvføydal utbytting, slik som høy landleie, høye renter på lån og lave priser for produktene deres. Tilrøvingen av deres forfedres land fra lumadene og fra bøndene fortsetter som følge av ekspansjonen til plantasjer og gruver. De var de mest brutalt utsatte med grove menneskerettighetsbrudd begått av Filippinenes væpna styrker/Filippinenes nasjonale politi (AFP/PNP), som førte til forlengede militære operasjoner.

Med Oplan Kapayapaan, har utvidelsen av krigsretten i Mindanao og terroristerklæringa av Filippinenes kommunistiske parti (CPP) og New People’s Army (NPA), startet US-Duterteregimet en full krig mot NPA, revolusjonære, progressive og demokratiske krefter, bønder og Lumad. Fantaserende om å knuse NPA iløpet av 2018 startet AFP/PNP massive og forlengede operasjoner støttet av arsenaler for bombing, bombardering, overvåking og angrepsdroner, som resulterte militære overgrep og evakueringene av tusenvis av lumader og bønder i regionen.

Disse at kombinert med lokal organisering for fred og utvikling (COPD), produksjoner av skammelige fredsopptog og falske overgivelser, under det Omfattende programmet for lokal integrering (CLIP) og falsk propaganda.

Rangpromoteringer og fond for plyndring var hovedgrunnene for overgivelsesprogrammene og levebrødsprosjektene til de ambisiøse offiserene i AFP/PNP.

Talløse ble ofre for politiske drap, arrestasjoner og oppblåste siktelser begått av AFP/PNPs personale mot ledere og medlemmer av progressive organisasjoner. Det var tilfeller av bemanning av hus og skyting av bønder som ble oppdaget i sine gårder av AFP-styrker.

AFP forsøkte å tilintetgjøre Lumad-skoler og nabolag gjennom skitne forsøk på å knytte dem til væpna kamp. Lumadene ble truet med bombing av skoler og nabolag. AFP opprettet påfunnede siktelser mot deres lærere for å tvinge dem til å forlate skolene. Iløpet av militære operasjoner gikk AFP umiddelbart målrettet mot nabolag og skoler, under dekke av å lete etter røde soldater, og lovet den tvungne evakueringen av Lumad. Militæret begrenset innførselen av mat til sultne evakuerte. Faktisk ønsker AFP å ødelegge lumadsamfunnet for å bane vei for inntoget til kapitalistiske gruver og plantasjer i forfedrenes land, noe lumadene har vært imot.

Politiet og militæret har intensivert sin undertrykking av de som har levd på landsbygda, ved å åpent hindre dem i å slutte seg til mobiliseringen i byene. De ble forsinket ved bompasseringene, avkrevd identifikasjon og undersøkt. Flere medlemmer av progressive organisasjoner ble truet og bedt om slutte å være med i organisasjoner.

Til tross for tydelig fascistisk undertrykking, represjon, trakassering og drap, har AFP/PNP forsøkt å dekke over den faktiske situasjonen for å vise at regionen var fredelig under krkgsretten i Mindanao.

II. Midt i den fascistiske brualiteten fortsetter folkets kamp og revolusjonen i NEMR å gå framover

US-Duterteregimets deklarasjon av å fullstendig avslutte fredssamtalene, stemplingen av CPP-NPA som terrorister, iverksettelsen av en skyt for å drepe-ordre mot NPA-medlemmer,arresteringene av CPP-medlemmer og NDFP-konsulenter, og fokuseringen av sine angrep på NPA under sin utvidede krigsrett i Mindnao, er ikke annet enn desperate forsøk fra regimet i møte med folkets økende misnøye i det gjennområtne herskesystemet. Dette er Dutertes ambisiøse forsøk på å tvinge revolusjonære, progressive krefter og den filippinske befolkningen til å gå på kne for det fascistiske styret og etableringen av et diktatur.

CPP og NPA er revolusjonære og ikke terrorister. CPP har oppnådd høy prestisje som følge av sitt suksessrike lederskap i den filippinske revolusjonens fremgang i 49 år. Sammen med NPA og NDFP har det tjent folkets støtte på grunn av sin fasthet i kampen for det filippinske folkets rettferdige kamper, slik som genuine landreformer, nasjonal sjølråderett, nasjonal industrialisering og mer. Siden krigen, som blir ført av NPA under CPPs absolutte lederskap, er rettferdig, utviklet den seg fra liten og svak til å vokse og overkomme AFPs destruktive militærkampanjer siden tiden med US-Macros diktatur og frem til nå.

Historien har vist at ekte revolusjonære og kommunister under CPP-MLMs ledelse aldri vil overgi seg til folkets fiende. Det er alltid klart til å velge døden i den utholdende kampen for å bringe folkets interesser og velferd framover, istedenfor å bøye seg for de undertrykkende reaksjonære myndighetene, slik som den fascistiske kriminelle US-Dutertes regime.

I NMR har CPPs korrekte lederskap blitt bevist. Det har suksessfullt ført revolusjonen framover på alle fronter, midt iblant utvidede fascistiske angrep under Oppland Kapayapaan.

Studier i grunnleggende og mellomliggende har blitt gjennomført med suksess. MLM-prinsipper og revolusjonens seier er blitt lært og oppnådd. Det tilrettelagte effektivt skapningen av ideer blant revolusjonære inn mot det proletære standpunkt, synspunkt og metode. Det har styrket deres evner til å fullt ut tjene folket og revolusjonen, og fastheten til å fortsette kampen for å oppnå et fritt og rettferdig sosialistisk samfunn.

NPA-NEMR grep suksessfullt initiativet for å drive folkekrigen framover ved å starte væpna kamp, etablere base blant massene og implementere jordbruksrevolusjonen. De fullførte sentralkomiteen i CPP og den nasjonale operativkommandoen i NPAs kall om å starte de taktiske offensiver mot den forverrende fascismen til Dutertes regime og dets marionettvirksomhet til USA-imperialismen. Regionen bidro til framgangen i den væpna kampen i landet.

NPA beholder sine posisjoner i strategiske posisjoner i regionen med fortrinn for folkekrigens fremgang. NPA ble ikke forhindret fra videre ekspansjon og konsolidering av sine baser blant massene, gjennom møysommelig motivering, organisering og mobilisering av massene, spesielt i bydelene ved motorveien, lavlandet, kystområdene og i landsbysentrene eller i byene. Disse områdene tjente som oaser, en endeløs kilde til røde NPA-soldater.

Innen ett år lanserte NPA-NEMR 180 militære aksjoner som forsvar og som motangrep imot AFP/PNP-troppers offensiver og for å sanksjoner bedrifter som ikke respekterte folkets regjering og ødelagte miljøet og folkets levebrød. NPA viste imponerende mot som leverte 147 tap til de fascistiske troppene. NPA fanget ett (1) medlem av den 29. I, to (2) fra PNP og en rekke CAFGU-medlemmer som alle ble behandlet som krigsfanger. De røde soldatene knuste suksessfullt en COPD-enhet ved å angripe leiren deres i senteret av bydelen.

I disse militære aksjonene grep NPA nok våpen til å utstyre en ny tropp. Ikke en eneste av NPA-NEMRs formasjoner ble ødelagt av fienden. På den andre siden tapte elleve (11) røde soldater tappert sine liv i kamp. COPD- og fiendeangrepene stoppet aldri bøndene fra å sette fram fornuftige krav i tråd med programmet for jordbruksrevolusjon. Kampen for høyere lønninger til jordbruksarbeidere fortsatte. Seirene skaffet minkning i leien for land og for jordbruksutstyr, og minket de høye rentene for lån og åger ble forlenget. Bøndene som tjente på den revolusjonære distribueringen av land fortsatte å dyrke. De beholdt deres kollektive jordbruk og utveksling av arbeidskraft for å utvikle og utvide gårdene.

Videre fortsatte NPA å levere sosiale tjenester til folket på landsbygda, slik som gratis helsetjenester og forsvarte fred og orden, hjalp til å forbedre levekår, jordbruk og mer. Idistriktene der NPA opererte er folket fri fra illegal narkotika, tjuveri, gambling og annen kriminalitet.

På grunn av disse ble utbredt støtte etablert blant massene som aktivt implementerte tiltak som etterlot fienden blind og døv. Folkets militser sluttet seg aktivt til offensiver for å konfrontere angripende AFP-styrker.

På den andre sida sto folket i regionen aktivt fast for å sikre sine rettigheter og sin velferd. Folket lanserte ulike mobiliseringer i byene for å eksponere og stå imot Dutertes bedragerske og fascistiske steg for å etablere et diktatorisk styre.

I sitt forsøk på å bekjempe folkets kamp ga US-Dutertes regime ild til en utgytelse av motstand fra det filippinske folket mot fascistiske angrep. Dette vil ende hans diktatoriske styre. Det var Duterte selv som selv avslørte for verden at hans regjering er antinasjonalistisk, anti massene og antidemokratiske, som i bunn og grunn er en terrorstat.

III. Innsats for å føre folkekrigen videre fremover i NEMR og frustrere den fullstendige fascistiske krigen til US-Duterte-regimet.

Historien har bevist at en enhetlig væpnet motstand og folkets kraftige opprør vil nedkjempe den utilslørte undertrykkingen og utbyttingen til et brutalt styre.

For å frustrerte Dutertes selviske ambisjoner om et diktatorisk styre, nedkjempe de kontrarevolusjonære offensivene til AFP/PNP og bidra mer til folkekrigens fremgang i landet, må vi gjøre det følgende:

Vi må bevisst implementere de ideologiske oppgavene til partimedlemmer, NPA og revolusjonære masseorganisasjoner for å konstant heve forståelsen av MLM i applikasjon i den filippinske revolusjonen. Skjerpe forståelsen av de nasjonale og internasjonale situasjoner spesielt i fasen av forverrende kapitalistisk krise og det kroniske halvkoloniale systemet.

NPA-NEMR må vedvarende starte flere suksessfulle taktiske offensiver baserte på en evig voksende og stadig mer dyktgripende basis blant massene. Levere overveldende slag mot fascistiske tropper. Øke rekrutteringen til NPA og danne ytterlige tropper.

Vi burde vedvarende motivere, organisere og mobilisere alle klasser og alle deler av folket på landsbygda og i byene til å etablere en vid og sterk basis blant massene. Danne en sterk kraft som vil kraftig motstå og frustrere den fascistiske terrorismen til US-Duterte-regimet.

Vi burde starte større massekamper som promoterer og forsvarer rettigheter, veldferd og krav. Starte utbredte kamper for programmet for jordbruksrevolusjon, nasjonal industrialisering og nasjonal sjølråderett.

Forene og bygge samarbeid med nasjonalistiske og patriotiske organisasjoner, personligheter, forretningsfolk, embetsmenn, soldater og politibetjenter som vil avsløre Dutertes antinasjonalistiske og antidemokratiske bevegelser.

Promotere og intensivere propagandaarbeid for å konstant forene massene og folket. Heve deres politiske bevissthet, spesielt om fienden, for å konsolidere massenes fasthet i å drive revolusjonen fremover.

Lenge leve CPP på sitt 49. jubileum!

Ka Maria Malaya Talsperson NDFP-NEMR

Kilde: http://www.redspark.nu/en/peoples-war/philippines/resist-with-all-our-strength-the-fascist-attack-of-the-us-duterte-regime-and-resolutely-advance-the-peoples-war/

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!