Siden vil oppdateres flere ganger med nye og gamle tekster.

Vi mener MLM er den mest avanserte formen for revolusjonær teori i verden i dag, og det tredje stadiet i utviklingen av en vitenskapelig kommunisme. Det teoretiske rammeverket i MLM er først og fremst utvikla av de fem store kommunistiske lederene Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao. Den bygger på 150 år med proletarisk klassekamp, revolusjonsforsøk, revolusjoner, sosialistisk oppbygging, folkekriger og kulturrevolusjoner - på alle verdens kontinenter.

Se egen side for klassiske tekster.

Det er ikke nok å studere MLM. Vi må bruke teorien til å analysere den virkeligheten vi arbeider innenfor. Vi må bruke den til å forstå forhold og fenomener som vi vil forandre eller bekjempe. Her samler vi tekster der Tjen Folket eller aktivister i Tjen Folket forsøker nettopp dette. Se egne sider for tekster om valgboikott, for Tjen Folkets program eller egen side for tema.

Tekstene reflekterer ikke nødvendigvis hele forbundets synspunkt eller vedtak forbundet har gjort.

NB! Denne siden er ikke fullstendig. Vi har skrevet en rekke tekster som man kan finne gjennom arkivet eller temasidene på nettsida - og en del tekster er aldri lagt ut på nett.


Proletariatets diktatur - rød makt

De viktigste lærdommene fra den russiske revolusjonen (2017)

To ganger to typer sosialisme og åtte spørsmål (2017)

Rød makt! (2016)

Politikk foran økonomi (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Forbrytelse og kommunisme (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

For kommunistiske fellesskap (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Hva sosialisme er og om sosialisme i Norge (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)


Marxisme-leninisme-maoisme

Sammenlikning av to forskjellige syn på maoismen (2017)

Staten (2017)

Har du hørt om formann Gonzalo? (2016)

Partier, politikk og marxisme (2016)

MLM for rød makt (2016)

Legg vekt på produksjonsforholdene (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Antimaoisme er antikommunisme (2015)

Revolusjonen kommer ikke (2015)

Fire studietekster om dialektisk materialisme og klassekamp (2012)


Kommunistisk organisering

Revolusjonen blir ikke TV-sendt (2017)

Nytt år og rød makt (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Kaderparti eller "masseparti"? (2015)

Arbeidervern mot reaksjon (2015)

Møt nederlag med et smil (2015)

Å skille mellom mål og middel (2014)

Erfaringer fra den norske ML-bevegelsen (2014)

Mot kritisisme, karrierisme og kameraderi (2014)

Persondyrking? (2014)

Bli med i gjenreisningen av den kommunistiske bevegelsen (2010)

Det kommunistiske partiet (2010)

Mot opportunisme og kritisisme (2010)


Rød kultur

Gjengproblematikk og politikk (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Kommentarer om gjengproblematikk (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Borgerlig individualisme er en bløff (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Rød kultur mot kapitalistisk kultur (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)


Opportunisme og revisjonisme

Friedrich Engels mot postmodernisme? (2017)

Om NKPs feil da Norge ble invadert (2017)

Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen (2016)

FARC-ledelsen gir opp (2016)

Mot "idiotenes sosialisme" (2015)

Rasisme er aldri rød (2015)

Ingen enhet med maktas partier (2015)

MLM mot revisjonismen i Kommunistiska Partiet (Kommunist 8 - utgitt i 2012)

Anarkisme eller marxisme-leninisme-maoisme? (Kommunist 7 - utgitt i 2012)

Norges Surrealistiske Parti - en kort maoistisk analyse av den 50 år lange krisen i NKP (2008)

MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme (Utgitt som del av Kommunist 4 i 2008)


Boikott valget

Hvorfor boikotte valget? (2017)

Innlegg om valgboikott (2015)

Hva er alternativet? (2015)

Boikott valget (2013)


Klassekamp og klasseanalyse

Klassestandpunkt mot narkotika (2017)

Proletariat eller arbeiderklasse? (2016)

Klassene i det norske samfunnet - utkast fra 2011 (Utgitt som eget hefte i 2011)


Kvinnekamp og sjåvinisme

En klassebasert feminisme? (2017)

Knus norsk utbytting av kvinner - kvinnefrigjøring krever revolusjon (2017)

Interseksjonalitet (2016)

Å krige for kapitalen er ikke kvinnekamp (2015)

Hvorfor kvinnekamp? (2013)

Kvinnefrigjøring krever revolusjon – knus kapitalismen! (2011)


Fascisme og antifascisme

Fascismen er farlig men den er like fullt en papirtiger (2017)

Gjør antifascisme til normalen (2017)

Ta antifascistisk forsvar på alvor (2017)

Er det OK å slå nazister? (2017)

Trump, populisme, fascisme og klasse (2017)

Fascisme og markedsliberalisme – hånd i hånd? (2016)

"Alle" terrorister er rasister (2016)

Fascisme – eller en lys framtid (2015)

Kampen mot fascismen (2012)


Imperialisme og krig

Seks år siden bombingen av Libya (2017)

Stopp USAs krigshandlinger mot Syria (2017)

Ikke godta propaganda for krig (2017)

Behovet for revolusjon er enormt (2015)

Mot ISIL og deres støttespillere (2015)

Knus NATO og krigsforbryteren Stoltenberg (2015)

Leve Palestina - knus staten Israel! (2015)

Ingen snille okkupantsoldater (2012)

Kapitalisme og ekstremvær (2015)

Kurdiske kvinner viser vei (2015)

Myten om framskritt under imperialismen (2015)

Den imperialistiske krigen (2010)


Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!