Denne artikkelen er oversatt fra engelsk til norsk av Tjen Folket. Den er ikke skrevet av Tjen Folket, og reflekterer ikke nødvendigvis Tjen Folkets syn. Målet med denne type oversettelser er å hjelpe våre norske lesere å følge folkekriger i ulike land. Originalartikkelen er skrevet av My Republica, og lenken er oppgitt som kilde nederst i teksten.

Kathmandu, 27. desember: Nepals kommunistiske parti maoistisk (CPN Maoist) under ledelse av Mohan Baidya og Nepals kommunistiske parti (CPN), to avleggere fra maoistbevegelsen, har startet forhandlinger om sammenslåing.

Forhandlingene skjer nøyaktig tre år etter deres splittelse til to partier, som det siste i en serie av forsøk på å forene partiene iløpet av de to siste årene. Sentralledelsen i de to partiene har holdt runder med forhandlinger for å komme til enighet, ifølge lederne av de to partiene.

“Samtalene har holdt på i lang tid. Men begge sider er oppriktige i sin tilnærming”, sa en leder som står nær CPN Maoist.

I en uttalelse utstedt tirsdag har Baidyas CPN Maoist sagt at partiet har gått inn for samtaler med flere partier om sammenslåing.

“Partiet har bestemt seg for å ta nødvendige steg for å forene alle ekte revolusjonære kommunistiske krefter,” sier en uttalelse utstedt av partiet etter møtet i sentralkomiteen.

Lederne sa at de to partiene ikke har noen store utfordringer med å ferdigstille spørsmålet vedrørende ledelse, men at de er sikre på å møte vansker i å bli enige om en felles politisk linje. Selv om Baidyas nåværende politiske linje “nytt opprør fra folket” virker å stå nærmere Chands linje, står de to partiene fortsatt langt fra hverandre.

Mens begge partiene søker å erstatte parlamentarismens herredømme med “folkets myndigheter”, finnes det noen fundamentale forskjeller.

Baidyas politiske linje “ny revolusjon fra folket”, tar sikte på å føre revolusjonen videre ved å bruke “folkekrig” som fundment. Chands politiske linje om “enhetlig opprør”, har ingen referanse til “folkekrigen”.

I Chands politiske dokument snakkes det om et annet væpna opprør ved hjelp av bønder på landsbygda og den urbane arbeiderklassen.

Kilder:

1. http://www.myrepublica.com/news/33292/?categoryId=81

2. http://www.redspark.nu/en/peoples-war/nepal/merger-talks-between-parties-led-by-chand-and-baidya-center-on-fundamental-differences-in-line/

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!