Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Bilde: KP sin nye logo til venstre, cornflakes-produsenten Kellogg's logo til høyre. Lenger ned, et bilde fra første mai der "partimerket" er med.

NB! Saken er redigert etter påpekninger om at den nye logoen ikke kommer i stedet for den gamle, men i **tillegg* til det gamle partimerket og skal brukes på plakater, flyers og liknende.*

Partiet KP - tidligere KPML(r) - går nå inn for en intetsigende K på utflytende rød bakgrunn. Vi undrer hvor de har tatt inspirasjonen fra…

Partiet selv oppgir at det er endel av en moderniseringskampanje og #nystart. Men som så mange ganger før, tror vi at moderniseringen kun en ideologisk overbygning for å bli mindre radikale - i både form og innhold.

Kommunister bør ikke være overasket, tvert imot så kan man på mange måter si at logoen har vært det mest kommunistiske med dette partiet lenge. Vi har tidligere skrevet om revisjonismen i partiet.

Bilde uten navn

Vi regner med at en del medlemmer kan synes utviklingen er trist. Som i så mange partier, har også KP mange ærlige og gode mennesker i sine rekker. Vi ønsker ikke noe fiendskap med disse, men vi håper de velger å bruke livet til noe bedre enn å forsøke å gjøre K til et riksdagsparti.

Etter at denne kommentaren ble offentliggjort så har vi fått beskjed om at det var feil å si at den gamle logoen er byttet ut med en ny. Allerede for flere år siden sluttet man å bruke partimerket på plakater, flyers og en del annen propaganda. Før den nye logoen brukte man da partinavnet og en stjerne. Den nye logoen og moderniseringen begrunnes med at partiet vil nå ut til flere, at man ikke skal bruke en avskrekkende radikal profil og så videre. Samtidig beholder partiet det gamle partimerket med hammer og sigd til for eksempel første mai. I alle fall enn så lenge. Partisekretæren sier også at partiet er for svakt til å stille til Riksdagsvalget i 2018, men håper det kan bli mulig i 2022.

KP er forøvrig vennskapsparti med Rødt, men det er ikke noe Rødt gjør et stort nummer ut av.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!