Aktivister og sympatisører av Tjen Folket har over de siste ukene startet opp studier med utgangspunkt i Tjen Folkets studiehefte med tema «MLM mot trotskisme».

Den første delen har bestått av en grunnleggende gjennomgang av trotskismen som ideologi. Del to tok utgangspunkt i Lenins kritikk av Trotskijs teori om såkalt «permanent revolusjon». Det ble flere interessante diskusjoner og refleksjoner.

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!