OSLO | Aktivister har klistret opp feministiske propagandaplakater for å løfte fram sentrale revolusjonære kvinner i den kommunistiske bevegelsen.

Plakatene har blitt satt opp på Grønland og Tøyen. Propaganda-aksjonen ble gjennomført som en del av arbeidet opp mot Den internasjonale arbeiderkvinne-dagen: 8. mars.

Her kan du lese hva som står på plakatene:

Kamerat Norah

Kamerat Norah (Augusta la Torre) var en av lederne for Perus Kommunistiske Parti (PKP), som innledet folkekrig mot den gamle Peruanske staten i 1980. De slåss for jorda til de jordløse, makta til de maktesløse og for kommunismen.

Kamerat Norah kjempet sammen med sine kamerater i PKP og det peruanske folket mot USA-imperialismen, sovjetiske revisjonister og mot den gamle peruanske staten. Hun kjempet også mot det kapitalistiske og imperialistiske systemets gammeldagse og falske ideologi om at kvinnenes “natur” er å være hjelpeløse og til pynt. Kommunistene i Peru mente at plassen til folkets kvinner er i kampen, i revolusjonen, som soldater, kamerater og ledere.

Perus Kommunistiske Parti og kamerat Norahs kamp for kvinnenes rolle i revolusjonen kom til uttrykk da PKP ble det partiet i Peru med høyest andel kvinnelig deltagelse på alle nivåer i organisasjonen og spesielt på øverste nivå.

Kamerat Norah sto i spissen for å skape organisasjonen Movimento Feminino Popular (Folkets Kvinnebevegelse) og for en proletær feminisme i kvinnekampen med en linje for å politisere, mobilisere og bevæpne kvinnene i kampen mot den gamle peruanske staten og for folkekrig til kommunismen.

Det er i ånden til kamerater som Norah at vi kommunister markerer 8. mars: Den internasjonale arbeiderkvinne-dagen.

Anuradha Ghandy

Anuradha Ghandy var geriljasoldat, medlem av Indias Kommunistiske Parti (maoistene) sin sentralkomite og en av lederne av folkekrigen mot den indiske staten.

Anuradha var født i 1954 og var ung i en tid med store politiske konflikter og sosiale protester. Både moren og faren var aktivister i Kommunistpartiet. På 1970-tallet gjorde blant annet kulturrevolusjonen i Kina og motstanden mot Vietnamkrigen at det politiske engasjementet og revolusjonære bevegelser styrket seg over hele verden. Anuradha var en av mange studenter som forlot en privilegert tilværelse til fordel for kampen mot urettferdighet og for folket.

Ghandy gikk etter mange arrestasjoner under jorda og bodde etter hvert i skogene i Dandakaranya med PLGA (People’s Liberation Guerilla Army – maoistenes geriljahær). Hun arbeidet blant annet med å styrke kvinnebevegelsen Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan (KAMS- de kasteløses revolusjonære kvinneorganisasjon). Den er kanskje Indias største kvinnebevegelse med mer enn 90.000 medlemmer.

Anuradha Ghandy har også skrevet «Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen», et dokument som på grundig vis kritiserer småborgerlige og borgerlige retninger og trender innenfor den feministiske bevegelsen.

Anuradha Ghandy var ikke bare leder, men også en skarp teoretiker og en soldat. Anuradha Ghandy ga alt for folket og revolusjonen. Det er i Anuradhas ånd vi kommunister markerer 8. mars: Den internasjonale arbeiderkvinne-dagen.

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!