Den 31. januar fikk NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøk av Angelina Jolie, spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger. De har startet et samarbeid for å bekjempe vold mot kvinner i konfliktområder.

De to skrev et innlegg om dette til “The guardian”: “Ending gender-based violence is a vital issue of peace and security as well as of social justice. Nato can be a leader in this effort.” Og videre: “For nearly 70 years Nato has stood for collective defence against military threats. But also for the defence of democracy, individual liberty, the rule of law and the UN Charter. We believe that Nato has the responsibility and opportunity to be a leading protector of women’s rights.” [1] De mener altså at NATO skal bli ledende i kampen for kvinners rettigheter.

Hva er NATO?

I motsetning til hvordan det framstilles i artikkelen så er ikke NATO noen forkjemper for demokrati eller frihet. NATO starter gang på gang kriger. I 2001 startet krigen mot Afghanistan, som skulle innføre demokrati og knuse Taliban. «Godal-utvalget skriver at Norge hadde tre mål med sitt engasjement i Afghanistan. Disse var:

  1. Vise støtte og lojalitet ovenfor USA og NATO.

  2. Sørge for at Afghanistan ikke blir et internasjonalt bolverk for terrorisme.

  3. Bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom fredsarbeid og langsiktig bistand.»

Norske myndigheters egen oppsummering av saken, gjennom Godal utvalgets rapport slår fast at kun det første kriteriet ble fullført. [2] Kvinnesak ble brukt hyppig for å sanke støtte til krigføringen. Talibans reaksjonære kvinnepolitikk ble brukt av vestlige imperialister for å få støtte til å frigjøre Afghanistans kvinner. Blant annet Amnesty brukte dette aktivt i propagandaøyemed, i tillegg til en rekke andre bistands og NGO organisasjoner. I 2011 gikk NATO til krig mot Libya. I mediene ble det spredd rykter om at regjeringssoldatene i Libya brukte viagra i krigen, for å massevoldta kvinner. [3] Dette ble aldri bekreftet, men forbrytelser mot kvinner kan spille en viktig rolle i å mobilisere og rettferdiggjøre krig. NATO ønsker å framstå som den vestlige verdens bastion, en forkjemper for menneskerettigheter, kvinners rettigheter og frihet.

Men NATOs krigføring ødelegger landene. De ødelegger infrastruktur, dreper befolkningen, ødelegger økonomien. Hva enkene som sitter igjen, uten inntekt og med forsørgeransvar for barn syntes om NATOs rolle er det ingen som spør om. Vi ser i slike saker at kvinnesak blir misbrukt. Det blir misbrukt til å rettferdiggjøre NATO, og framstille NATO som noe bra for kvinner. I virkeligheten er NATO en fiende av verdens kvinner. Vi må ta skarp avstand fra denne type borgerlig feminisme.

Hva er borgerlig feminisme?

Borgerlig feminisme er borgerskapets feminisme, maktas feminisme. Borgerlige feminister har høye posisjoner i dette systemet, de er ledere, direktører, politikere og sitter i andre ledende posisjoner i systemet. De tjener på dette systemet, og vil derfor forsvare og spre det. De ser ikke, eller bryr seg ikke om konsekvensene dette har for arbeidere og undertrykte. På samme måte som borgerlige menn ser de på den vestlige sivilisasjonen som en reddende engel for verdens folk. De tror at de kan påvirke de ledende organene til å hjelpe kvinnesaken, men forstår ikke at selv om borgerlige kvinner i imperialistiske land kan sitte i styrer, så hjelper ikke det kvinnene som mister alt på grunn av NATOs kriger. Vi avviser NATO og Angelinas forsøk på å framstille NATO som i kvinners tjeneste. Vi er for proletær feminisme, en feminisme for arbeidere og undertrykte. En feminisme mot imperialisme og kapitalisme.

Les mer om borgerlig og proletær feminisme her: https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12266

  1. ^ https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/10/why-nato-must-defend-womens-rights
  2. ^ https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12105
  3. ^ https://www.tv2.no/a/3480717/

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!