Dette er en oversatt uttalelse fra den filippinske kvinneorganisasjonen MAKIBAKA. Den er ikke skrevet av Tjen Folket, og representerer ikke nødvendigvis forbundets syn. Formålet er å bringe nyheter om internasjonale folkekriger til norske lesere.

MAKIBAKA, den revolusjonære undergrunnsorganisasjonen av kvinner i Sør-Mindanao, fordømmer på det sterkeset Rodrigo Dutertes stående ordre til AFP-soldater (AFP, Armed Forces of the Philippines, o.a.) om å skyte kvinnelige medlemmer av NPA (New People’s Army) i vaginaen siden å gripe til våpen gjør deres reproduktive organer “ubrukelige”. Ved å spille på AFPs fascistiske tradisjon for voldtekt og mannssjåvinisme, antar Duterte på et ignorant vis at han, uten straff, kan samle sine tropper til å utføre de mest forskrekkelige krigsforbrytelsene folkefiendtlige Oplan Papayapaan.

Vi lovpriser alle kvinner, organisasjoner, frihetsforkjempere, til og med kvinnelige medlemmer av AFP, som har blitt krenket av Dutertes primitive og kvinnehatende syn på menneskerettigheter, spesielt på kvinner, som står på feil side av historien og gjør narr av kvinners århundrer lange hardt tilkjempede kamp, ikke bare av kvinner i landet men også i hele verden.

Malacañang kan ikke lenger feie Dutertes kommentarer under teppe, slik det har gjort før i tiden. Dutertes nylige ordre er nok et angrep på alle kvinner, slik som hans løfte til sine fascistiske soldater om å få ligge med fine damer dersom de ikke voldtar kvinner i deres antiterror-herjinger. Det kan aldri bagatelliseres, slik som hans motbydelige vits om å ville være den første til å voldta en australsk religiøs misjonær. Hans fullkomment sexistiske behandling av kvinnelige mediearbeidere vil ikke lenger bli klumpet sammen med hans generelle avsmak for filippinsk media som kjemper for å utøve ytringsfrihet mot hans tyranniske styre.

Duterte er en kvinnefiendtlig tyrann, ikke bare i ord men også i handling. Hver eneste dag, slår hans nyetablerte TRAN-lovgivning ned arbeiderklassens kvinner som bærer byrden om å få endene til å møtes i møte med de stigende prisene på varer, og forsvinnende verdiene av lønninger som knapt er levelige allerede. På gårder, bedriftsplantasjer og haciendaer:https://en.wikipedia.org/wiki/Hacienda , jobber kvinner side ved side med menn som slaver fordi Duterte foretrekker utenlandske investeringer fremfor etableringen av en ekte landreform. I fabrikker og kraftverk i urbane sentrum, fortsetter kvinner og menn som ofre for selskapers grådighet, med Dutertes beinharde neoliberale politikk om arbeidsvilkår.

Som enhver diktator, forakter Duterte kvinner og ønsker at de bøyer seg for de patriarkalske autoritetene i det halvføydale og halvkoloniale samfunnet som erklærer kvinner som føyelige, ikke-tenkende annenrangsborgere. Han ønsker at kvinner aldri stiller spørsmål, fremmer tvil eller protesterer mot ulikheten som han selv utfører mot massene av fattigbønder, arbeidere og lumadene. Han krever underdanighet, og der denne ikke finnes, slipper han løs sin skitne munn for å latterliggjøre kvinner eller hever sin knyttneve av jern for å fortrenge dissens, om det er mot den legale demokratiske bevegelsen eller mot undergrunnsbevegelsen.

Men sannheten er at Duterte er dødelig redd for kvinner, spesielt viljesterke kvinner som ser han som den kvinnehatende tyrannen han er. Han er mest redd for kvinner som velger den harde veien av væpnet kamp mot den utbyttende, reaksjonære regjeringen, som han nå desperat bestreber å holde sammen med fascisme og diktatur. Han vet at når massene reiser seg for å kaste han, vil mer enn halvparten av disse være mødre, døtre og kvinner av alle deler av folket.

Vi vil på samme måte utfordre presidentens datter, borgermesteren i Davao City, Sara Duterte, som en kvinne og et menneske, om å ta et standpunkt mot hennes fars uhørte tirader mot kvinner. Av hensyn til seksjonen hun hører til og til menneskerettigheter generelt, må hun fordømme tilbakegående ordren som objektiviserer kvinner og bruker våre reproduktive organ som et redskap for underordning og hån.

MAKIBAKA påkaller alle kvinner til å føre alle former for motstand i den nasjonaldemokratiske kampen for å kaste US-Dutertes regime, den fremste fienden av alle filippinske kvinner i dag. Vi påkaller alle kvinner om å slutte seg til menns rekker og marsjere med New People’s Army som tar opp i seg den lange og heroiske tradisjonen av revolusjonære kvinner som slåss mot røttene til vårt patriarkalske slaveri - imperialisme, føydalisme og byråkratisk kapitalisme.

Ka Teresa, talsperson
Malayan Kilusan ng Bagong Kababaihan - Sør-Mindanao

Kilder:
1. https://www.philippinerevolution.info/statements/20180219-rodrigo-duterte-is-a-misogynistic-tyrrant-on-his-way-to-his-downfall
2. http://www.redspark.nu/en/peoples-war/philippines/rodrigo-duterte-is-a-misogynistic-tyrrant-on-his-way-to-his-downfall/

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!