Dette er en oversatt uttalelse fra Den nasjonaldemokratiske fronten på Filippinene (NFDP). Den er ikke skrevet av Tjen Folket, og representerer ikke nødvendigvis forbundets syn. Formålet er å bringe nyheter om internasjonale folkekriger til norske lesere.

Det filippinske folket må strebe for ekte folkemakt mot det fascistiske diktatoriske styret til US-Dutertes regime.

Til minnemarkeringen for det 32. jubileet for Edsa-opprøret

Den nasjonaldemokratiske fronten på Filippinene i Mindanao (NDFP-Mindanao) går sammen med nasjonen i minnet om heltemotet til det filippinske folket i EDA-opprøret, som for 32 år siden var en av de storslåtte resultatene av en kamp over to tiår, både væpnet og uvæpnet, som sloss mot og strevde for å velte US-Marcos’ regime. Folk fra ulike klasser og sektorer, spesielt arbeidere, fagfolk, de religiøse og ungdommene og studentene, samlet seg langs landets hovedstads viktigste hovedvei for å uttrykke sin fordømmelser og avsky mot årene med regime til US-Macros’ fascistiske diktatoriske styre. Selv om overgangen fra Marcos til Cory kun var et bytte av ledelse og ikke rev hele landets halvføydale og halvkoloniale sosiale system, er det på en side viktig å anerkjenne den rent kollektive kapasiteten til folket, forent i målet om å gjeninnføre et ekte demokrati, å være i stand til å sparke ut en fascistisk diktator fra makten besatt i 20 år. På den andre siden var det en generalprøve for fremtidige protester som vil øke og styrkes ved folkets væpnede revolusjon, for en gang for alle frigjøre nasjonen fra diktaturet til de herskende klassene som er landeiere, det store kompradorborgerskapet og USA-imperialismen, og ende undertrykkingen og utbyttingen fra halvkolonlialisme og halvføydalisme.

Bare i sitt andre år ved makten, har US-Dutertes regime allerede fremvist en grad av fascisme som er sammenlignbar med, om ikke verre enn, Macros’. Duterte, i de siste par årene, innførte lover for død og ødeleggelse gjennom sine tre store kriger: Oplan Tokhang, Oplan Kapayapaan, og krigen mot Moro-folket ved innføringen av krigslov i Mindanao. Med Oplan Tokhang fullstendig operativ og gjeninnført i Filippinenes nasjonale politis (PNP) hender, kan ikke landet forvente noe mindre enn videre eskalering av de utenomrettslige drapene som utføres av både politistyrker og statlig finansierte dødsskvadroner. Tokhang har allerede tatt mer enn 13000 liv, og på dette punktet vil nivået av skamløshet og straffefrihet til og med øke til et mye høyere nivå og bli mer utspredt.

Dutertes sak foran den internasjonale straffedomstolen, måtte den for alvor gå gjennom og bli en fullblåst rettssak, vil for slektningene til de hundrevis av ofrene for Tokhang og de utenomrettslige drapene, være en mulighet til å søke rettferdighet. Det kan også tjene som en av det filippinske folkets plattformer for å utfordre også det internasjonale samfunnet til å hjelpe på måter som forsterker sine fordømmelser av US-Dutertes regimes fascisme.

Mens effekten av saken i den internasjonale straffedomstolen fortsatt er ukjent, er det påtrengende nødvendig for folkets lokale bevegelse mot de utenomrettslige drapene og andre menneskerettighetsbrudd, som er ledet av kirkefolk, fagfolk, progressive grupper, studenter, middelklassen, arbeidere og fattigbønder, å styrke og utvide seg. Dette er å legge grunnlaget i landet for at noen internasjonal støtte kan trenge inn.

I landsbygden på Mindanao er Dutertes’ Oplan Kapayapaan regimets brutale omslutnings- og undertrykkingskampanje som er rettet mot å undertrykke massene og bekjempe den revolusjonære bevegelsen. Disse brutale militære operasjonene har oppbrakt tusener fra massene i situasjoner fylt med trakassering, bombing og andre avskyelige manifestasjoner av statlig terrorisme. Som et resultat av dette har tusenvis flyktet fra sine landsbyer, gårder og andre kilder til livets opphold, og lider under forferdelige forhold i evakueringsområder.

Bilde uten navn

Oplan Kapayapaans terror strekker seg også til landsbyer og byer hvor ledere og medlemmer av legitime masseorganisasjoner er ofre for Dutertes regime sine strenge restriksjoner, som innfører overvåking, ulovlige arrestasjoner, politiske drap, påfunnede siktelser, psykologisk krigføring og andre former for Marconianske taktikker.

Filippinenes væpnede styrker (AFP) har også satt i gang operasjoner av psykologisk krigføring og komplotter, og innført fabrikkerte scenarioer laget for å spre propaganda - ‘fake news’ - ment for å injuriere og sverte den revolusjonære bevegelse og dens ledere. I et desperat forsøk på å Dutertes terrorist-merkelapp, har AFP gått berserk, for å rette deres lokale banditter til å utføre de mest grusomme drap og falskt legge skylda på New People’s Army (NPA). Denne forræderiske planen var igangsatt i de sørlige og nordøstlige regionene i Mindanao, i AFPs desperate forsøk på å bruke og lure massene til å gå imot den revolusjonære bevegelsen. Mens det kan ha påvirket noen få folk, vil det aldri være i stand til å ødelegge kredibiliteten til CPP-NPA-NDFP som har styrket seg gjennom sin egen korrigeringsbevegelse.

I mellomtiden fortsetter Dutertes krig mot Bangsamoro https://en.wikipedia.org/wiki/Bangsamoro_(political_entity) å eskalere i Mindanao, mens den forlengede krigsloven fortsettatt består halveis inn i årets første kvartal. Utenfor den fortsatt herjede byen Marawi, fortsetter AFP, på den ene siden, å jage Bangsamoro-grupper som krever Moro-folkets rett til selvbestemmelse både juridisk og væpnet. På den andre siden holder Duterte Moro-folket i sjakk med løfter om mer politisk og økonomisk makt så snart hans egen versjon av BBL https://en.wikipedia.org/wiki/Bangsamoro_Basic_Law er godkjent og “føderalisme” - som ikke er noe mer enn hans diktatur - er forvart.

NDFP påkaller det filippinske folket for å fornye deres lojalitet og engasjement til en ekte form for folkemakt som tjener interessene til masse, ikke til noen fraksjon eller USA-imperialismen, som på nytt vil tilintetgjøre det det gryende fascistiske diktaturet til US-Dutertes regime. Mens dette regimet påtvinger folket stadig høyere skatter og drukner folket i milliarder av dollar i gjeld, som følge av deres ambisiøse infrastrukturgalskap, må folket sette i gang stadig større og mer militante protester mot US-Dutertes klikk, protester som er langt bredere og mer frekvente sammenlignet med de fra EDSA-opprøret.

Ka Joaquin Jacinto Talsperson NDFP Mindanao

Kilder:
1. https://www.philippinerevolution.info/statements/20180225-the-filipino-people-must-harness-genuine-people-power-against-the-fascist-dictatorial-rule-

  1. http://www.redspark.nu/en/peoples-war/philippines/the-filipino-people-must-harness-genuine-people-power-against-the-fascist-dictatorial-rule-of-the-us-duterte-regime/

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!