STAVANGER | Også i Stavanger deltok Tjen Folket i toget den 8.mars under parolen Knus imperialismen for kvinnefrigjøring og kommunisme. Det blei delt ut løpeseddler og opretta nye kontakter.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!