STAVANGER | Også i Stavanger deltok Tjen Folket i toget den 8.mars under parolen Knus imperialismen for kvinnefrigjøring og kommunisme. Det blei delt ut løpeseddler og opretta nye kontakter.