TROMSØ | Tjen Folket deltok mandag i markering i Tromsø til støtte for kurdernes frigjøringskamp, og mot den tyrkiske fascist-statens angrep på Afrin.

En TF-aktivist holdt i den forbindelse følgende appell:

Støtt de kurdiske frigjøringsstyrkene i Afrin!

På vegne av Tjen Folket vil jeg gjerne få uttrykke solidaritet, heder og ære til det kurdiske folket, den kurdiske nasjonen, og til de kurdiske frigjøringsstyrkene i Afrin.

Det kurdiske folket er et herjet folk, og et folk som gjennom mer enn tusen år har levd under ekstrem undertrykking, despoti og fordrivelse. Men det kurdiske er også et stolt folk, et kjempende folk, og et folk med en ukuelig trang til frihet og selvstendighet. Kampen det kurdiske folket utkjemper, er i så måte ikke bare en historisk kamp. Det er en revolusjonær kamp! Det er en rettferdig kamp!

Kurderne står i dag i den fremste rekka i kampen mot IS-fascismen. De står i den fremste rekka i kampen mot den tyrkiske fascist-staten. Sammen med palestinerne utgjør de en spydspiss i den anti-imperialistiske og anti-fascistiske kampen i Midtøsten, og de utgjør en spydspiss i utviklinga av folkemakt og folkestyre i regionen.

IS, og den tyrkiske fascist-staten, har ingen rettferdig agenda. Deres agenda er terror, forfølgelse og drap på etniske og religiøse minoriteter, på uskyldige unger, og på vanlige, sivile arbeidsfolk. Det har vi sett beviset på i Kobane. Og det er det vi ser nå i Afrin. Med den tyrkiske statens okkupasjon av Afrin, befinner den kurdiske frigjøringskampen seg nok en gang i en kritisk situasjon.

Min klare oppfordring til alle progressive folk, arbeidsfolk, studenter og ungdom, er derfor å rette uforbeholden solidaritet til kurderne og de kurdiske frigjøringsstyrkene i Afrin. Min klare oppfordring er å rette resolutt fordømmelse av den tyrkiske fascist-staten, og av NATO-imperialismen, den norske borgerstaten og de borgerlige medier, som utgjør den politiske og sosiale understøttingen av den tyrkiske fascist-staten.

Samtidig kommer vi bare så og så langt med fordømmelser. Skal våre erklæringer få virkelig vekt, og ikke forbli tomme gestikulasjoner og besvergelser, så må vi selv lære av de revolusjonære, vi må organisere oss sammen med dem, og ta del i den antiimperialistiske og antifascistiske kampen sammen med dem.

Derfor: Organiser deg, og hjelp til med å organisere andre! Lær av de kurdiske revolusjonære! Dann felles front mot imperialismen og fascismen!

Heder og ære til de kurdiske frigjøringsstyrkene i Afrin!
Biji Kurdistan!

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!