TRONDHEIM | En utrolig vellykket studie i kommunisme avsluttet etter femte møte der deltagere lest om kommunister og organisasjon.

Nesten alle deltok aktivt og har møtt opp hver uke i fem uker, sjøl om noen ikke så seg sjøl som en sosialist en gang! De fleste var svært fornøyd med diskusjonene og følte de hadde en mye bedre forståelse av kommunisme enn de hadde før. Og deltagere kom også med høyt verdsatt og nyttig kritikk. Den største skuffelsen uttrykte var faktisk at studiene ikke varte lenger!

Vi oss ser frem til neste kurs, som skal handle om proletær feminisme!

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!